YouTube
Instagram
Facebook
×

Natječaj za Erasmus+ stručnu praksu za 2021./22. (1. krug)


U tijeku je 1. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA131) za akademsku godinu 2021./22.

Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/1-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-erasmus-strucna-praksa-akademska-godina-202122/

Prvi krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 1. listopada 2021.- 1. ožujka 2022.

Završetak mobilnosti je najkasnije 30.9.2022.

Krajnji rok za online prijave je 30.9.2021. u 12h (podne). (ili ranije, ovisno o predviđenom datumu polaska).

Krajnji rok za dostavu prijavne dokumentacije je 30.9.2021. do kraja dana (ili ranije, ovisno o predviđenom datumu polaska).

Postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava.

 

Nakon što detaljno prouče natječaj, studenti Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije o praksi se trebaju savjetovati u Uredu za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju. Konzultacije je moguće obaviti mailom na kkorov@sumfak.unizg.hr ili broj telefona 099 263 3048. Ured će radi godišnjeg odmora biti zatvoren od 21.7.2021. do 20.8.2021.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije