YouTube
Instagram
Facebook
×

Iz tiska izašao sveučilišni udžbenik „Šumsko zeljasto bilje Hrvatske“ (obnovljen oglas)


Autori: prof. dr. sc. Jozo Franjić i izv. prof. dr. sc. Željk Škvorc

 

Knjiga ima 626 stranica sa 786 fotografi ja i ima preporuku Hrvatskoga botaničkoga društva.
Šumsko zeljasto bilje Hrvatske je udžbenik koji će prvenstveno poslužiti izobrazbi studenata Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

Više o knjizi

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije