YouTube
Instagram
Facebook
×

Stručna praksa


DNEVNIK STRUČNE PRAKSE STUDENATA DRVNOTEHNOLOŠKOG ODSJEKA

 

Smjernice za popunjavanje Dnevnika stručne prakse. Dnevnik stručne prakse predaje se u digitalnom formatu (PDF) na propisanim obrascima.

 

  1. Na prvoj stranici Dnevnika stručne prakse potrebno je upisati podatke o studentu, o voditelju stručne prakse, o poslodavcu i mentoru stručne prakse.
  2. Na drugoj stranici Dnevnika stručne prakse iznosi se opis radnih zadatak koje će student obavljati tijekom stručne prakse (sadržaj/opis/zadatak stručne prakse) kod poslodavca.
  3. Student je obavezan voditi evidenciju dnevnih zadataka i obaveza tijekom stručne prakse, te kratkim izvješćem za svaki dan sa najmanje 70 riječi i po mogućnosti sa fotografijama opisati odrađenu stručnu praksu. Tablicu je potrebno popuniti datumom za definirani dan stručne prakse, navesti tematsku cjelinu/dnevni zadatak. Dani stručne prakse se moraju poklapati s opterećenjem stručne prakse.
  4. Zaključak u Dnevniku stručne prakse je osvrt studenta na odrađenu stručnu praksu. Student može napisati komentare tijekom stručne prakse, osim toga može ponuditi prijedlog kako poboljšati stručnu praksu ili samo napisati kratki osvrt na provedenu stručnu praksu ili jednostavnu pohvalu i zahvalu.
  5. Napisani Dnevnik stručne prakse student predaje mentoru kod poslodavca na pregled, koji potom daje kratki osvrt i vrednuje studenta kroz elemente praćenja na stručnoj praksi (obrazac - Procjena rada studenta za vrijeme stručne prakse).
  6. Student je obavezan preuzeti potpisan i ovjeren primjerak pripremljene Potvrde obavljenoj stručnoj praksi kod poslodavca.
  7. Ovjerenu Potvrdu, ovjereni i ispunjeni obrazac Procjena rada studenta za vrijeme stručne prakse te cjeloviti Dnevnik stručne prakse student spaja u jedinstvenu cjelinu, dokument u digitalnom obliku (PDF) i kao takav šalje voditelju stručne prakse na pregled i ocjenu.
  8. Voditelj stručne prakse daje opisnu ocjenu o stručnoj praksi studenta (ispunjava tzv. Obrazac Izvješće voditelja stručne prakse o obavljenoj stručnoj praksi) i istu unosi u ISVU sustav.
  9. Voditelj stručne prakse upisuje opisnu ocjenu u Obrazac za Prijavu i ocjenu stručne prakse te istu dostavlja Prodekanu DTO na potpis.

10. Nakon prikupljenih potpisa svih odgovornih sudionika stručne prakse, originalni primjerak Dnevnika stručne prakse potrebno je kao jedinstvenu cjelinu skupa s Izviješćem mentora o obavljenoj stručnoj praski, Potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi, obrascima Izvješće mentora-nastavnika o obavljenoj stručnoj praksi te Prijava i ocjena stručne prakse dostaviti Studentskoj referadi.

 

 

Opširnije 

Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

15.05.2024

GREEN2024

 1st Announcement for conference GREEN2024

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije