YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest o javnoj obrani teme doktorskog rada (06102021)


Jvna obrana teme doktorskog rada Krešimira Popića, mag. ing. silv., pod naslovom: „Ekološko fitocenološki odnosi u oplodnim sječama hrasta lužnjaka i običnog graba“. održati će se na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  28. 10. 2021. godine u dvorani 133, Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma, u 10 sati

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije