YouTube
Instagram
Facebook
×

Prof. dr. sc. Josip Margaletić – novi dekan Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije


Prof. dr. sc. Josip Margaletić, redoviti profesor u trajnom zvanju, izabran je za novoga dekana Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije. Izbori su održani tijekom sjednice Fakultetskoga vijeća 29. travnja 2022. Novoizabranome dekanu mandatno razdoblje započinje akademske godine 2022./2023. te obuhvaća i akademsku godinu 2023./2024. i 2024./2025.

 

Od ukupno 46 prisutnih članova Fakultetskog vijeća Šumarstva i drvne tehnologije, prof. dr. sc. Margaletić dobio je podršku većine članova Vijeća. Protukandidat na izborima bio je izv. prof. dr. sc. Stjepan Mikac.

 

U programu rada profesora Margaletića naglašena je predanost prema radu i težnja prema izvrsnosti, kreativnosti za znanstvenoistraživačke projekte te ostvarenje kvalitetnih, suvremenih, međunarodno priznatih studija svih razina (na hrvatskom i engleskom jeziku) čiji će studenti biti prepoznatljivi na domaćem i međunarodnom tržištu rada.

 

„Istinoljubivost, požrtvovnost, odgovornost, strpljivost i skromnost osobine su kojima težim, a koje ću kao dekan pokazivati u svakodnevnim susretima i u donošenju odluka. Spreman sam raditi za dobrobit svih djelatnika Fakulteta primjenjujući načela etičnosti, autonomije, zakonitosti, transparentnosti te zaštite ljudskih prava i sloboda. Zajedničkim djelovanjem na osnovama kulture dijaloga, suradnje i međusobnoga poštovanja možemo raditi na pozicioniranju našega Fakulteta u europskom prostoru visokoga obrazovanja“, naglašava prof. dr. sc. Margaletić te nastavlja: "Predano ću skrbiti o svim našim sadašnjim i bivšim studentima te voditi brigu o zaštiti njihovih interesa i interesa naše struke. Studenti nužno moraju biti u središtu svih aktivnosti FŠDT-a i glavna su svrha svih djelatnosti naše sastavnice. Njihovo zadovoljstvo studiranjem, motiviranost, ali i studentski standard, kao i kasnija stopa zapošljivosti temeljem stečenih znanja, vještina i kompetencija bit će važne smjernice moga djelovanja. Potrebno je dobro razumjeti ambicije i želje studenata i sustavno stvarati personalizirano iskustvo, koje je zasnovano na promijenjenoj paradigmi rada i društvenoga života u 21. stoljeću. (...) Poticat ću studente i pomagati im u njihovu razvoju te stvarati aktivne, kreativne, kompetentne i odgovorne stručnjake koji mogu pridonijeti razvoju gospodarstva i društva u cjelini."

 

Uz punu podršku za nadolazeće mandatno razdoblje, čestitamo novoizabranom dekanu Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije – prof. dr. sc. Josipu Margaletiću!

Životopis prof. dr. sc. Margaletića možete pogledati u Povezanim dokumentima.

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije