×

Program studentskog mentorstva

PRAVILNIK O PROGRAMU STUDENTSKOG MENTORSTVA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 

Program studentskog mentorstva se definira kao dobrovoljno sustavno pružanje

vršnjačke potpore studentima prve i druge godine preddiplomskih studija tijekom njihovog

studiranja i akademskog razvoja. Program se odnosi i na one studente prve godine

diplomskih studija koji su završili preddiplomski studij na drugom fakultetu, a koji iskažu

potrebu za ovom vrstom potpore.

 

Program studentskog mentorstva namijenjen je studenticama i studentima prve i druge godine svih preddiplomskih studija Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Program se odnosi i na one studente prve godine diplomskih studija koji su završili preddiplomski studij na drugom fakultetu, a koji iskažu potrebu za ovom vrstom potpore.

 

 

KOJA JE SVRHA PROGRAMA?

a. podrška i savjeti za studente tijekom preddiplomskog i diplomskog studija pri snalaženju na Fakultetu i pri svladavanju nastavnog gradiva

b. poboljšanje kvalitete studiranja

c. povećanje prolaznosti studenata na provjerama znanja

d. poticanje studenata na nastavak i završetak studija

e. poticanje studenata na sudjelovanje u istraživačkim aktivnostima

f. poticanje studenata na sudjelovanje na radionicama, seminarima, stručnim i znanstvenim međunarodnim i domaćim skupovima

g. poticanje studenata na korištenje dodatnih mogućnosti učenja, stjecanja dodatnih vještina i znanja u području šumarstva; urbanog šumarstva zaštite prirode i okoliša; oblikovanja proizvoda od drva i drvne tehnologije izvan Fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu

h. osiguravanje bolje povezanosti i suradnje studenata nižih i viših godina svih studija Fakulteta

i. podrška stranim studentima pri snalaženju na Fakultetu i pri svladavanju nastavnog gradiva.

 

Student - tražitelj mentorstva je osoba upisana u prvu ili drugu godinu preddiplomskog

studija, a po potrebi i student prve godine diplomskog studija kojoj se na početku akademske

godine u kojoj započinje studij imenuje student - mentor na razdoblje od jedne akademske

godine.

 

Student - mentor je osoba koja u skladu i do granice svojih osobnih mogućnosti i htjenja

ima savjetodavnu ulogu kojom pridonosi uspješnosti studiranja studenata. Student - mentor

nije osoba koja daje instrukcije u svladavanju gradiva pojedinog nastavnog predmeta, ali

može usmjeravati studenta i poticati ga na češće korištenje prava na konzultacije iz

pojedinih nastavnih predmeta. Student - mentor može biti student 3. godine preddiplomskog studija ili 1. i 2. godine diplomskog studija koji se prijavi za ovu aktivnost osobno u Studentskoj referadi najkasnije do 15. listopada tekuće godine (Obrazac SM-1 - Zamolba za prijavu u Program studentskog mentorstva se ispunjava osobno, dostupna je na službenoj internetskoj stranici Fakulteta i dostavlja se u Studentsku referadu).

 

Rad studenta - mentora vrednuje se na temelju Izvješća o radu studenta – mentora te nakon

pozitivne ocjene Izvješća upisuje se kao izvannastavna aktivnost.

Aktualno

07.01.2020

PROGRAMI STUDENTSKE RAZMJENE

Šumarski fakultet poziva studente na informativna predavanja o programima studentske razmjene u srijedu 15.1.2020. u 14:00 h u učionici 133, smeđa zgrada.

11.11.2019

Četvero nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj

Dvoje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine B2 te dvoje na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine C1.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije