YouTube
Instagram
Facebook
×

Program studentskog mentorstva


PRAVILNIK O PROGRAMU STUDENTSKOG MENTORSTVA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 

Program studentskog mentorstva se definira kao dobrovoljno sustavno pružanje

vršnjačke potpore studentima prve i druge godine preddiplomskih studija tijekom njihovog

studiranja i akademskog razvoja. Program se odnosi i na one studente prve godine

diplomskih studija koji su završili preddiplomski studij na drugom fakultetu, a koji iskažu

potrebu za ovom vrstom potpore.

 

Program studentskog mentorstva namijenjen je studenticama i studentima prve i druge godine svih preddiplomskih studija Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

 

Program se odnosi i na one studente prve godine diplomskih studija koji su završili preddiplomski studij na drugom fakultetu, a koji iskažu potrebu za ovom vrstom potpore.

 

 

KOJA JE SVRHA PROGRAMA?

a. podrška i savjeti za studente tijekom preddiplomskog i diplomskog studija pri snalaženju na Fakultetu i pri svladavanju nastavnog gradiva

b. poboljšanje kvalitete studiranja

c. povećanje prolaznosti studenata na provjerama znanja

d. poticanje studenata na nastavak i završetak studija

e. poticanje studenata na sudjelovanje u istraživačkim aktivnostima

f. poticanje studenata na sudjelovanje na radionicama, seminarima, stručnim i znanstvenim međunarodnim i domaćim skupovima

g. poticanje studenata na korištenje dodatnih mogućnosti učenja, stjecanja dodatnih vještina i znanja u području šumarstva; urbanog šumarstva zaštite prirode i okoliša; oblikovanja proizvoda od drva i drvne tehnologije izvan Fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu

h. osiguravanje bolje povezanosti i suradnje studenata nižih i viših godina svih studija Fakulteta

i. podrška stranim studentima pri snalaženju na Fakultetu i pri svladavanju nastavnog gradiva.

 

Student - tražitelj mentorstva je osoba upisana u prvu ili drugu godinu preddiplomskog

studija, a po potrebi i student prve godine diplomskog studija kojoj se na početku akademske

godine u kojoj započinje studij imenuje student - mentor na razdoblje od jedne akademske

godine.

 

Student - mentor je osoba koja u skladu i do granice svojih osobnih mogućnosti i htjenja

ima savjetodavnu ulogu kojom pridonosi uspješnosti studiranja studenata. Student - mentor

nije osoba koja daje instrukcije u svladavanju gradiva pojedinog nastavnog predmeta, ali

može usmjeravati studenta i poticati ga na češće korištenje prava na konzultacije iz

pojedinih nastavnih predmeta. Student - mentor može biti student 3. godine preddiplomskog studija ili 1. i 2. godine diplomskog studija koji se prijavi za ovu aktivnost osobno u Studentskoj referadi najkasnije do 15. listopada tekuće godine (Obrazac SM-1 - Zamolba za prijavu u Program studentskog mentorstva se ispunjava osobno, dostupna je na službenoj internetskoj stranici Fakulteta i dostavlja se u Studentsku referadu).

 

Rad studenta - mentora vrednuje se na temelju Izvješća o radu studenta – mentora te nakon

pozitivne ocjene Izvješća upisuje se kao izvannastavna aktivnost.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije