YouTube
Instagram
Facebook
×

Razvoj i provedba stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta - EU projekt


                 

Nositelj projekta: Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu (od veljače 2021. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Sveučilište u Zagrebu)

Partner na projektu: Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije; Drvni klaster Slavonski hrast; Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj

 

 

EU projekt: UP.03.1.1.04.0089

Ukupna vrijednost projekta: 3.902.617,14 kuna

Iznos koji sufinancira EU: 3.902.617,14 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 09.03.2020 - 09.03. 2023

Projekt je sufinancirala Europska unija u sklopu Poziva „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“ iz Europskoga socijalnog fonda (ESF), Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.


KRATKI OPIS I SVRHA PROJEKTA

Svrha projekta je pružanje podrške povećanju zapošljivosti studenata Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije na tržištu rada putem omogućavanja stjecanja praktičnih vještina za rad kroz unapređenje i provedbu stručne prakse. Projekt će studentima Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, njima 404, omogućiti da tijekom studija steknu praktične vještine i prvo radno iskustvo sudjelovanjem u aktivnostima koje se temelje na rješavanju stvarnih problema u sektoru.  Studenti šumarstva i drvne tehnologije će edukacijom kroz stručnu praksu u vidu mentoriranog praktičnog rada na fakultetu, grupne višednevne terenske nastave u tvrtkama i parkovima prirode te individualne prakse u tvrtkama u trajanju od mjesec dana steći dodatne vještine za uspješniji izlazak na tržište rada. Nadalje, na fakultetu će se uspostaviti i Centar za stručnu praksu i razvoj karijera sa svrhom pomaganja studentima u pronalaženju i organizaciji prakse, te pomoći u usmjeravanju prema tržištu rada u skladu s njihovim afinitetima, mogućnostima i kompetencijama.

Projekt će omogućiti i opremanje računalne učionice i radionice za stručnu praksu za studente drvne tehnologije. Uz postojeći suvremeni 5-osni CNC stroj, te 3D skener i printer, studenti će od sada imati priliku koristiti i laserski uređaj za graviranje i rezanje.

Stručnom edukacijom nastavnika, a sve u suradnji s tvrtkama iz industrije, te mentorima iz tvrtki ostvarit će se međusobno povezivanje visokog obrazovanja s tržištem rada, a  koje je neophodno i iznimno važno u edukaciji budućih stručnjaka iz područja šumarstva, urbanog šumarstva i drvne tehnologije.

Provedbom ovog projekta omogućit ćemo studentima da kroz stručnu praksu steknu vještine i iskustvo sudjelovanjem u aktivnostima koji se temelje na stvarnim problemima. Suradnja s poslodavcima će omogućiti ŠF povećanje relevantnosti kurikuluma dok će studentima povećati mogućnost pristupa kvalitetnom učenju kroz rad. Nadalje provedbom ovog projekta direktno doprinosimo ciljevima prioriteta iz područja obrazovanja budući da unapređujemo kvalitetu sustava obrazovanja te poboljšavamo njegovu učinkovitost i usklađenost s potrebama na tržištu rada.

 

CILJEVI PROJEKTA

  1. Pružiti podršku povećanju zapošljivosti studenata ŠF na tržištu rada putem omogućavanja stjecanja praktičnih vještina za rad kroz unapređenje i provedbu konkretne stručne prakse za 404 studenta
  2. Uspostaviti Centar za stručnu praksu na Šumarskom fakultetu
  3. Jačanje kompetencija 55 nastavnika i 4 mentora u suradnji s partnerima iz industrije: Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj i Slavonski hrast drvni klaster.

Očekivani rezultati projekta (stjecanje praktičnih vještina za rad za 404 studenta Šumrskog fakulteta; uspostava Centra za stručnu praksu Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije te stručna edukacija nastavnika Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u surdanji s partnerima iz industrije) predstavljaju značajne i važne korake u pružanja podrške i povećanju zapošljivosti studenata Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije na tržištu rada, a što je jedan od ciljeva Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije.

 

KONTAKT

Sveučilište u Zagrebu - Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Svetošimunska 25, 1000 Zagreb

Telefon: +385 (0)1 2352 555, Fax: +385 (0)1 2318 616

E-mail: sumarski-fakultet@zg.t-com.hr

 

Voditelj projekta

Doc. dr. sc. Andreja Pirc Barčić

Broj telefona +385 1 2352 567

Email: apirc@sumfak.hr; andreja.pirc.pirc@gmail.com

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije