YouTube
Instagram
Facebook
×

Doktorski radovi na uvid javnosti


 

Sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022), članku 62. stavku 7. doktorski radovi se stavljaju dostupnim javnosti objavom na mrežnim stranicama, a prije obrane doktorskog rada:

 

 

 

Ime prezime doktoranda Naziv doktorskog radaDatum od kada je dostupan javnosti  Datum obrane doktorskog radaRad 
Zlatko BenkovićRAZVOJNI ASPEKTI KORIŠTENJA ŠUMSKE BIOMASE KAO ELEMENTA NACIONALNE ŠUMARSKE POLITIKE24.11.2022 PDF
Kristinka LikerODREĐIVANJE OPTIMALNOGA MODELA IZRAČUNA CIJENE KOŠTANJA PRIMARNIH DRVNIH PROIZVODA24.11.2022 PDF
Martina KičićKVANTITATIVNA PROCJENA I KARTIRANJE PERCEPCIJE KULTUROLOŠKIH USLUGA I NEGATIVNOSTI ZELENE INFRASTRUKTURE GRADA ZAGREBA28.10.2022 21.11.2022PDF
     
     
     
     
     

 

Aktualno

25.01.2023

Mobilnost na putu do doktorata

Predstavljanje programa mobilnosti za studente poslijediplomskog doktorskog studija Šumarstva i drvne tehnologije

12.01.2023

ERASMUS+ info dan na FŠDT-u

19. siječnja 2023. (četvrtak) u 14:15 h

Učionica 226 IV. paviljon (stara zgrada)

11.01.2023

On-line studentska anketa za zimski semestar akad. god. 2022./2023.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

18.10.2022

Prijavite se: UNIC-ova škola izrazite raznolikosti – Dostupnost u visokom obrazovanju (Superdiversity School - Accessibility in higher education)

UNIC poziva studente, nastavnike i ostalo sveučilišno osoblje da sudjeluje u Školi izrazite raznolikosti (the UNIC Superdiversity School event). Na trodnevnoj školi raspravljat će se pitanja vezana za dostupnost i prepreke u sustavu visokog obrazovanja.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije