YouTube
Instagram
Facebook
×

Natječaj za Erasmus+ kombinirane intenzivne programe (blended intensive programmes - BIP) za razdoblje do 31. siječnja 2022.


Sveučilištu u Zagrebu je 2020. dodijeljena nova Erasmus povelja u visokom obrazovanju (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE, HR ZAGREB01), čime je omogućen nastavak sudjelovanja u Erasmus+ programu.

Natječaj se odnosi na kratke kombinirane intenzivne programe (blended intensive programmes) učenja, poučavanja i osposobljavanja za studente i osoblje u programskim zemljama (države članice EU-a, Sjeverna Makedonija, Srbija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska).

Programi mogu uključivati učenje usmjereno na konkretna pitanja, u kojem transnacionalni i transdisciplinarni timovi zajedno rade na njihovu rješavanju. Program bi trebao imati dodanu vrijednost u usporedbi s postojećim kolegijima ili programima osposobljavanja koje pružaju visoka učilišta sudionici i može trajati više godina.

Tijekom kombiniranih intenzivnih programa skupine studenata ili članova osoblja obavljaju kratkoročnu fizičku mobilnost u inozemstvu u kombinaciji s obveznom virtualnom komponentom, koja omogućuje suradničko učenje i timski rad putem interneta. Virtualna komponenta mora okupiti sudionike putem interneta kako bi zajednički i istodobno radili na posebnim zadacima koji su integrirani u kombinirani intenzivni program i ubrajaju se u ukupne ishode učenja. Aktivnost podučavanja može biti kombinirana (blended) ili ostvarena isključivo u fizičkom obliku.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu: http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Suradnja/Medunarodna_razmjena/Erasmus__BIP/BIP_natjecaj_1.9.2021-31.1.2022.pdf

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije