YouTube
Instagram
Facebook
×

Etičko povjerenstvo


 

 

Etičko povjerenstvo temeljno je savjetodavno tijelo koje prati i promiče etička načela i vrijednosti utvrđene Etičkim kodeksom Sveučilišta u Zagrebu , te nadzire razvoj i primjenu etičkih standarda u znanstvenim i nastavnim područjima koja se razvijaju na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije. Postupak pred etičkim povjerenstvom sastavnice pokreće se zahtjevom za davanjem mišljenja o sukladnosti određenog djelovanja ili ponašanja s načelima i pravilima Etičkog kodeksa.

U okviru svoje nadležnosti Etičko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

  • prati provedbu Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije u svrhu razvoja i primjene etičkih vrijednosti i normi
  • provodi postupak utvrđivanja povrede Etičkog kodeksa na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije
  • donosi mišljenje o usklađenosti pisanih materijala s Etičkim kodeksom u postupcima prijave znanstvenih projekata, doktorskih, specijalističkih, diplomskih, završnih i seminarskih radova te pri planiranju drugih istraživanja koja se provode na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije, a za koje je potrebno Mišljenje Etičkog povjerenstva

Rad Etičkog povjerenstva reguliran je Etičkim kodeksom Sveučilišta u Zagrebu.

 

Članovi Etičkog povjerenstva Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu:

 

prof. dr. sc. Mladen Brezović, predsjednik

prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, zamjenik

prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky, član

izv. prof. dr. sc. Stjepan Posavec, zamjenik

prof. dr. sc. Mario Božić, član

izv. prof. dr. sc. Damir Ugarković, zamjenik

 

Predstavnici studenata:

Andrijana Franjić, članica

Ivan Juraj Čehulić, zamjenik

Jelena Abaz, članica

Ivona Josipović, zamjenica

 

Etičko povjerenstvo radi i djeluje u proširenom sastavu (sa članovima iz reda studenata) ako se traži mišljenje u vezi s pitanjem koje se tiče ponašanja studenata ili je pitanje od neposredne važnosti za studente.

 

Upute o postupku traženja mišljenja Etičkog povjerenstva o etičnosti istraživanja.

Za  sva planirana istraživanja na životinjama i (ili) ljudima (uključuje i provođenje anketa) potrebno je prije početka istraživanja zatražiti mišljenje etičkog povjerenstva. Izdano pozitivno mišljenje kasnije se može koristiti i za potrebe recenzentskog postupka za radove čiji su rezultati produkt planiranog istraživanja.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu FSDT 01 – Obrazac za prijavu istraživanja na ljudima ili FSDT 02 – Obrazac za prijavu istraživanja na životinjama.

Kod istraživanja na životinjama potrebno je detaljno opisati, dijelove koji se tiču dobrobiti životinja (izlov, uzorkovanje, usmrćivanje i sl.), a propisani su zakonima i pravilnicima, metodologiju i način postupanja.

Ukoliko se radi istraživanje na ljudima (ankete i slična istraživanja) treba priložiti i Obrazac o informiranom pristanku koji je dostupan svim sudionicima istraživanja i (ili) koji popunjavaju svi sudionici istraživanja prije same provedbe ankete (istraživanja) te obrazložiti naknadno postupanje s prikupljenim podacima obzirom na Opću uredbu o zaštiti podataka.

Ukoliko se radi o istraživanju koje obuhvaća i ljude i životinje potrebno je ispuniti, potpisati i predati  oba zahtjeva za prijavu istraživanja.  

Zahtjev za traženje mišljenja Etičkog povjerenstva s potpisanim Obrascem za prijavu istraživanja i potrebnim prilozima dostavlja se u pisanom obliku Dekanu, a u elektronskom obliku e-mailom Etičkom povjerenstvu na eticko.povjerenstvo@sumfak.hr.

 

  • Propisi vezani uz istraživanje na ljudima (anketa)

Opća uredba o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ 

 

  • Zakoni koji je potrebno pročitati prije provođenja istraživanja na životinjama

NN 55/2013 Pravilnik o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe 

NN 39/2017   i   NN 116/2019 Pravilnik o izmjenama pravilnika o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe 

NN 99/2018 Zakon o Lovstvu 

NN 32/2020 Zakon o dopuni zakona o lovstvu 

NN 102/2017 Zakon o zaštiti životinja

 

 

Postupanje u slučaju saznanja o povredi Etičkog kodeksa na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije?

 

Svatko može ukazati na povredu Etičkog kodeksa, uključivo i osoba koja nije neposredno oštećena, ako se oštećena strana tome izrijekom ne protivi.
Pisana prijava podnosi se dekanu i/ili tijelima Fakulteta odgovornim za djelatnost u kojoj je došlo do povrede Etičkog kodeksa, a mora biti činjenično obrazložena, potkrijepljena dokazima na kojima se zahtjev temelji te sadržavati i druge podatke koji su značajni za donošenje mišljenja (vrijeme, mjesto, eventualni svjedoci i slično).
Zahtjev za davanjem mišljenja Etičkog povjerenstva o sukladnosti određenog djelovanja ili ponašanja s načelima i pravilima Etičkog kodeksa pokreće Dekan pisanim zahtjevom.

 

Anonimne prijave o povredi Etičkog kodeksa na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije?

 

U slučaju podnošenja anonimnih prijava te prijava koje se direktno podnose Etičkom povjerenstvu, Povjerenstvo će se u postupanju pridržavati  Smjernica za postupanje etičkih tijela po anonimnim prijavama koje je izdao Etički savjet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

Aktualno

06.02.2024

Bilateralna međusveučilišna razmjena

Sveučilište u Zagrebu objavlilo je natječaj za studentske razmjene u ak. god. 2024./2025. u okviru bilateralne međusveučilišne razmjene.

 

05.02.2024

Započinje natjecanje Europsko stablo 2024. godine

Podržite hrvatskog predstavnika stablo Murve na Skradinskom buku.

24.01.2024

POZIV za studente - program za Noć muzeja 2024. Sveučilište u Zagrebu, SEECEL

Sveučilište u Zagrebu tradicionalno sudjeluje u manifestaciji Noć muzeja predstavljanjem svoje bogate povijesne, kulturne i akademske baštine.

22.01.2024

Natječaj za sudjelovanje u Erasmus+ kombiniranom intenzivnom programu (BIP) u Češkoj

Otvoren je natječaj za prijavu studenata i nastavnika na Erasmus+ kombinirani (blended) intenzivni program (BIP) pod nazivom “Forestry and Forest Bioeconomy in Central Europe” kojeg organizira Czech University of Life Sciences Prague iz Češke Republike. Program će se održati kombinirano tijekom ožujka i travnja 2024. godine. Završni tjedan održat će se od 22. do 26. travnja 2024. godine u Pragu. Rok za prijavu je ponedjeljak, 29. siječnja 2024. do 12 sati.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije