YouTube
Instagram
Facebook
×

Fakultet ima svoju službenu Facebook stranicu

Pokrenuta Facebook stranica Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije


 

Pozivamo Vas da pratite Facebook stranicu te da se prijavite za sudjelovanje u Facebook događanju kojim se najajvljuje Dan otvorenih vrata.

 

Facebook stranica


Facebook događanje – Dan otvorenih vrata

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije