YouTube
Instagram
Facebook
×

Staff

Voditelj laboratorija

Hasan Marin
Associate prof. Marin Hasan

Associate professor

Email: mhasan@sumfak.hr
više

Zamjenik voditelja laboratorija

Gordana Orešković
Gordana Orešković mag. ing. tech. lign.

Senior Technician

Email: goreskov@sumfak.hr
više

Ostalo osoblje

Jelena Trajković
Prof. Jelena Trajković

Distinguished professor

Email: jtrajkovic@sumfak.hr
više
Hasan Marin
Associate prof. Marin Hasan

Associate professor

Email: mhasan@sumfak.hr
više
Iva Ištok
doc. dr. sc. Iva Ištok PhD

Postdoctorate

Email: iistok@sumfak.hr
više
Gordana Orešković
Gordana Orešković mag. ing. tech. lign.

Senior Technician

Email: goreskov@sumfak.hr
više
Bogoslav Šefc
Associate prof. Bogoslav Šefc PhD

Associate professor

Email: bsefc@sumfak.hr
više
Aktualno

20.07.2021

Rezultati kreativnog likovnog natječaja „Osmisli svoj idealan radni Kutak“

Na kreativni likovni natječaj Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije „Osmisli svoj idealni radni kutak“ u kategoriji učenika osnovnih škola pristiglo je 13 radova, dok se u kategoriji učenika srednjih škola prijavilo dvoje sudionika.

14.04.2021

Zoom Webinar "Meet Unipd"

Webinar namjenjen studentima koji su zainteresirani za Erasmus+ studentsku razmjenu na University of Padua, Italija

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije