YouTube
Instagram
Facebook
×

FITOPATOLOŠKI ŠUMARSKI SKUP


U razdoblju od 19. do 22. lipnja 2023. profesor Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Danko Diminić organizirao je Stručni skup fitopatologa Austrije, Italije i Češke na području Istre. Skupu su nazočili profesori fitopatolozi: Lucio Montecchio (University of Padova, Department of Land, Environment, Agriculture and Forestry), Thomas Cech (Austrian Research Centre for Forests, Department of Forest Protection) i Libor Jankovsky (Mendel University in Brno, Dean of the Faculty of Forestry and Wood Technology, Department of Forest Protection and Wildlife Management).

 

Jedna od tema stručnog skupa bila je i aktualna problematika odumiranja poljskog jasena. Bio je to povod posjetu šumi poljskog jasena u području rijeke Mirne - Motovunskoj šumi pod upravom Šumarije Buzet. Obilasci lokacija poljskog jasena i crnoga bora na području šumarija Buzet i Labin obavljene su u suorganizaciji djelatnika UŠP Buzet - Christiana Gallo, Krunoslava Božičevića i Nadije Višković.

 

Nepovoljan razvoj događaja vezan za bolest poljskog jasena prati se od pojave prvih simptoma 2009. godine u Gorskom kotaru. S ciljem prikupljanja znanstvenih spoznaja, te posljedično pronalaskom rješenja problema navedene bolesti, od 2021. godine provodi se istraživanje u sklopu projekta: Očuvanje sastojina poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u Republici Hrvatskoj s naglaskom na biotske štetne čimbenike koji financira Ministarstvo poljoprivrede iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma. Više o posjetu stručnog skupa Motovunskoj šumi i fitopatogenoj gljivi pročitajte na: https://bit.ly/3NCEOOt

 

Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

15.05.2024

GREEN2024

 1st Announcement for conference GREEN2024

14.05.2024

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2023./2024.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije