YouTube
Instagram
Facebook
×

Monographs, manuals, author's books, brochures, yearbooks


Ančić, M., M. Klarić, J. Miklečić, J. Šapić, N. Španić, M. Vucelja, I. Župčić, 2015: Katalog opreme. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, pri- ručnik, 353 str.

 

 


Beljo Lučić, R. (ur.), 2006: Studijski programi Drvnotehnološkog odsjeka. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, priručnik, 110 str.

 

 


Čavlović, J., 2010: Prva nacionalna inventura šuma Republike Hrvatske. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, knjiga, 300 str.

 

 


Domljan, D., S. Prekrat, 2017: Razvoj proizvoda od slavonskog hrasta – Namještaj za opremanje obrazovnih ustanova. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Drvni klaster Slavonski hrast, priručnik, 35 str.

 


Drvodelić, D., T. Jemrić, M. Oršanić, 2015: Oskoruša: važnost, uporaba i uzgoj. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, znanstvena monografija, 182 str.

 

Opširnije

 


Grubešić, M., 2006: Uzgojna područja za jelena, divokozu i divlju svinju na području Republike Hrvatske. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, priručnik, 96 str.

 

 


Grubešić, M., 2008: Dabar u Hrvatskoj. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, monografija, 152 str.

 

 


Idžojtić, M. (ur.), 2006: Studijski programi – preddiplomski i diplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, priručnik, 93 str.

 

 


Idžojtić, M. (ur.), 2010: 50. obljetnica Zavoda za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, brošura, 140 str.

 

 


Jambreković, V., 2007: Ustrojstvo sustava primjene Međunarodnog fitosanitarnog standarda ISPM 15. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, autorska knjiga, 169 str.

 

 


Jambreković, V., M. Oršanić, R. Pernar, J. Margaletić, M. Šušnjar, I. Župčić, 2015: Samoanaliza Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, autorska knjiga, 287 str.

 

 


Jambreković, V., R. Pernar, S. Pervan, D. Diminić, I. Župčić, 2015: Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije u akad. god. 2014./2015. (godišnjak). Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, autorska knjiga, 191 str.

 

 


Jambreković, V., I. Anić, I. Župčić, M. Ančić, N. Španić, J. Miklečić, 2016: Dan doktorata 2016. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, brošura, 37 str.

 

 


Pernar, R. (ur.), 2006: Studijski programi – preddiplomski i diplomski studij Šumarstvo. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, priručnik, 156 str.

 

 


Pernar, R. (ur.), 2015: Šumarske karte i planovi – iz povijesti gospodarenja šumama Hrvatske. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, katalog, 44 str.

 

 


Pervan, S., 2007: Hidrotermička obrada drva. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, CD predavanja, 770 str.

 

 


Prekrat, S. (ur.), 2017: Godišnjak Drvnotehnološkog odsjeka (2015. – 2016.). Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 168 str.

 

 


Prekrat, S., 2018: e-učionica Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, monografija, 72 str.

 


Trajković, J. 2017: Strukturna svojstva drva i Ilustracije i rječnik pojmova uz predavanja predmeta Strukturna svojstva drva. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, predavanja za studente stručnoga studija Drvne tehnologije, 119 str.

 

 


Trajković, J., M., Hasan, B. Šefc, 2017: Drvo u restauratorstvu i konzervatorstvu, materijali za polaznike edukacijske i praktične radionice. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, priručnik za polaznike edukacijske i praktične radionice, 83 str.

 

 


Trajković, J., B. Šefc, 2017: Anatomija drva i Ilustracije uz skripta iz predmeta Anatomija drva. Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, skripta za studente sveučilišnog preddiplomskog studija Drvne tehnologije Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 142 str.

 

 


Turkulin, H., 2010: Parket na podnom grijanju. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, brošura, 16 str.

 

 


Turkulin, H., 2015a: Svojstva i primjena drvenih podova. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, brošura, 57 str.

 

 


Turkulin, H., 2015b: Vještina izvedbe drvenih podova – iskustva iz prakse. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, brošura, 41 str.

 

 


Turkulin, H., G. Mihulja, V. Živković, R. Žgela, 2015: Normativna vidna razredba drvenih podova. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, priručnik, 68 str.

 

 


Turkulin, H., V. Živković, J. Miklečić, 2015: Metode poboljšanja kvalitete u industriji drvenih podnih elemenata. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, priručnik, 24 str.

 

 


Damir Drvodelić, Tomislav Jemrić i  Milan Oršanić:Jarebika (Sorbus Aucuparia L.): Važnost, uzgoj i uporaba

 

Opširnije

 Beljo-Lučić, R., Jirouš-Rajković, V., Idžojtić, M., Pernar, N., Anić, I., Pervan, S., Božić, M., 2018: 120 godina Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, monografija 264 str.

 


 

 

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije