YouTube
Instagram
Facebook
×

FŠDT sudjelovao na Sveučilišnom danu e-učenja


Sveučilišni dan e-učenja i 16 godina Centra za e-učenje Srca održao se u srijedu, 13. prosinca 2023. u Srcu, Zagreb. Srce svake godine u prosincu obilježava Sveučilišni dan e-učenja sa željom da se akademskoj zajednici, prvenstveno nastavnicima Sveučilišta u Zagrebu, omogući razmjena iskustava te stjecanje novih spoznaja o primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija i tehnologija e-učenja u obrazovnom procesu.

 

Primjer dobre prakse na Fakultetu predstavio je doc. dr. sc. Ivica Papa kao jedan od nositelja predmeta Šumske prometnice.

 

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije