YouTube
Instagram
Facebook
×

QS World University Rankings by Subject 2023 ‒ Sveučilište u Zagrebu u znanstvenoj disciplini "Poljoprivreda i šumarstvo" među prvih 100 u svijetu


Međunarodno rangiranje QS World University Rankings objavilo je rang-listu sveučilišta po znanstvenim disciplinama i znanstvenim područjima za 2023. godinu.

Sveučilište u Zagrebu rangirano je u ukupno 13 znanstvenih disciplina te četiri znanstvena područja. Najbolji rang ostvaren je u znanstvenoj disciplini Poljoprivreda i šumarstvo u kojoj je Sveučilište u Zagrebu rangirano na 99. mjestu.

U odnosu na prošlu 2022. godinu Sveučilište u Zagrebu je poboljšalo svoj rang u većini znanstvenih disciplina među kojima je i Poljoprivreda i šumarstvo.

 

Fotografija preuzeta sa stranice Sveučilišta u Zagrebu.

Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

15.05.2024

GREEN2024

 1st Announcement for conference GREEN2024

14.05.2024

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2023./2024.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije