YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest o javnoj obrani teme doktorskog rada (15042021)

  • Javna obrana teme doktorskog rada Katarine Tumpe mag.ing.silv., pod naslovom: "Genska, morfološka i kemijska karakterizacija hrvatskih kultivara pitomog kestena (Castanea sativa Mill.)" održati će se pred stručnim povjerenstvom u petak 23.4.2021., s početkom u 13:00 sati na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u učionici 234 Zavoda za  šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku, uz pridržavanje svih propisanih i preporučenih epidemioloških mjera. 

 

  • Javna obrana teme doktorskog rada Antonia Vidakovića mag.ing.silv., pod predloženim naslovom: "Morfološka i genska raznolikost populacija i kemijski sastav plodova divlje kruške (Pyrus pyraster(L.) Burgsd.) i krušvine (P. amygdaliformis Vill.) u Hrvatskoj", održati će se pred stručnim povjerenstvomu petak 23.4.2021., s početkom u 13:45 sati na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u učionici 234 Zavoda za  šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku, uz pridržavanje svih propisanih i preporučenih epidemioloških mjera. 

* S obzirom na epidemiološku situaciju, broj mjesta u publici je ograničen te vas molimo da dolazak najavite na ktumpa@sumfak.hr"

Aktualno

23.04.2021

Osmisli svoj idealan radni kutak

Pozivamo svu djecu osnovnih škola i srednjoškolce da se prijave na naš likovni natječaj „Osmisli svoj idealan radni kutak“!

14.04.2021

Zoom Webinar "Meet Unipd"

Webinar namjenjen studentima koji su zainteresirani za Erasmus+ studentsku razmjenu na University of Padua, Italija

26.03.2021

Imamo najljepše i najzdravije šume u Europi. Brinemo li se dovoljno o njima?

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije u časopisu Universitas

21.03.2021

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije održan online stručni skup „Privatne šume u Republici Hrvatskoj – osnovni problemi i buduće gospodarenje s ciljem prilagodbe klimatskim promjenama“.

Povodom Međunarodnog dana šuma, 21. ožujka, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika i Akademija šumarskih znanosti organizirali su online stručni skup „Privatne šume u Republici Hrvatskoj – osnovni problemi i buduće gospodarenje s ciljem prilagodbe klimatskim promjenama“.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije