YouTube
Instagram
Facebook
×

Mjere prilagodbe klimatskim promjenama za održivo upravljanje prirodnim resursima- „MEMORIE“ (ref.br. KK.05.1.1.02.0009)

Održana završna konferencija projekta


Nositelj projekta Fakultet šumarstva i drvne tehnologije sa svojim partnerima Agronomskim fakultetom i Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu 19. siječnja 2023. organizirao je završnu konferenciju na kojoj su predstavljeni rezultati projekta „Mjere prilagodbe klimatskim promjenama za održivo upravljanje prirodnim resursima- „MEMORIE“. Predstavnike MINGOR-a, MRRFEU-a, FZOEU-a te dionike projekta u uvodnom obraćanju pozdravio je voditelj projekta izv. prof. dr. sc. Stjepan Mikac s FŠDT-a. Uslijedile su prezentacije suradnika i partnera na projektu putem kojih su izloženi dobiveni rezultati te je ukazano na važnost ovakvog tipa istraživanja. Zajedničkim naporom stručnjaka FŠDT-a i partnera ostvareni su impresivni rezultati te donešene konkretne mjere prilagodbe na klimatske promjene u 3 ranjiva sektora čiji su temelji prirodni resursi (Šumarstvo, Prirodni ekosustavi i Bioraznolikost i Poljoprivreda), sukladno sedmom nacionalnom izvješću prema okvirnoj konvenciji ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC). Dobivene spoznaje omogućile su analize ranjivosti navedenih sektora u odnosu na predviđene modele klimatskih promjena. Na taj su način, suradnjom multisektorskog istraživačkog tima i dionika, unaprijeđena znanstvena znanja koja su omogućila razvoj konkretnih mjera prilagodbe.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije