YouTube
Instagram
Facebook
×

Skup 115. obljetnica Geodetskog tečaja – 115. godina visokoškolske nastave geodezije na Sveučilištu u Zagrebu


U organizaciji Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, te suorganizaciji Geodetskog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu, dana 07. studenoga 2023., u malom amfiteatru, održan je skup pod nazivom 115. obljetnica Geodetskog tečaja – 115. godina visokoškolske nastave geodezije na Sveučilištu u Zagrebu.

U pozdravnim govorima, skupu su se obratili, Dekan Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Josip Margaletić, zatim Dekan Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mladen Zrinjski, te Prorektor prof. dr. sc. Tibor Pentek, u ime Rektora Sveučilišta u Zagrebu.

U prvom dijelu skupa, predavanje o uvođenju Geodetskog tečaja pri šumarskoj akademiji 1908. godine, tj. počecima visokoškolske nastave geodezije na Sveučilištu u Zagrebu te osnivanju Tehničkog fakulteta (1926. godine) iz kojeg se izdvajaju 4 fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od kojih je jedan bio Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet., održala je prof. dr. sc. Renata Pernar. Nadalje, predavanje o povijesti nastanka Geodetskog fakulteta, održao je prof. dr. sc. Damir Medak.

Budući da je glavni cilj geodezije prikupiti kvalitetne prostorne podatke, u drugom djelu skupa, o važnosti prostornih podataka predavanja su održale Martina Nemet, dipl. ing. geod. – voditeljica Službe katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata pri Državnoj geodetskoj upravi i dr. sc. Iva Gašparović - viša savjetnica u Sektoru za infrastrukturu prostornih podataka, te Davor Šelendić, mr. spec. - samostalni stručni suradnik za geografsko informacijski sustav u Sektoru plana, analize, uređivanja šuma i informatike, Direkcija HŠ d.o.o.

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije