YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest o javnoj obrani teme doktorskog rada (15042021)


  • Javna obrana teme doktorskog rada Katarine Tumpe mag.ing.silv., pod naslovom: "Genska, morfološka i kemijska karakterizacija hrvatskih kultivara pitomog kestena (Castanea sativa Mill.)" održati će se pred stručnim povjerenstvom u petak 23.4.2021., s početkom u 13:00 sati na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u učionici 234 Zavoda za  šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku, uz pridržavanje svih propisanih i preporučenih epidemioloških mjera. 

 

  • Javna obrana teme doktorskog rada Antonia Vidakovića mag.ing.silv., pod predloženim naslovom: "Morfološka i genska raznolikost populacija i kemijski sastav plodova divlje kruške (Pyrus pyraster(L.) Burgsd.) i krušvine (P. amygdaliformis Vill.) u Hrvatskoj", održati će se pred stručnim povjerenstvomu petak 23.4.2021., s početkom u 13:45 sati na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u učionici 234 Zavoda za  šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku, uz pridržavanje svih propisanih i preporučenih epidemioloških mjera. 

* S obzirom na epidemiološku situaciju, broj mjesta u publici je ograničen te vas molimo da dolazak najavite na ktumpa@sumfak.hr"

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije