YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada


Poštovani, 

 

Javna obrana doktorskog rada mag. ing. silv. Katarine Tumpe , tema disertacije :"Genetička, morfološka i kemijska karakterizacija hrvatskih kultivara europskoga pitomoga kestena (Castanea sativa Mill.)" ,

održat će se pred stručnim povjerenstvom u srijedu 30. 08. 2023. godine u 11:00 sati na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu, u dvorani 234 .

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije