YouTube
Instagram
Facebook
×

Tijekom sljedeće tri godine studenti Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije sudjelovat će u projektu stručne prakse

U ponedjeljak, 9. ožujka 2020. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održana je svečanost uručivanja ugovora o dodjeli bespovratnih gotovo 100 milijuna kuna za unaprjeđenje kvalitete stručne prakse hrvatskih studenata.


Tijekom sljedeće tri godine studenti Šumarskog fakulteta sudjelovat će u projektu stručne prakse


U ponedjeljak, 9. ožujka 2020. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održana je svečanost uručivanja ugovora o dodjeli bespovratnih gotovo 100 milijuna kuna za unaprjeđenje kvalitete stručne prakse hrvatskih studenata. Ugovori su uručeni za 28 projekata ukupne vrijednosti 99,4 milijuna kuna, dodijeljeni su u sklopu Poziva Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju iz Europskoga socijalnog fonda (ESF), Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“. Projektima će se provoditi aktivnosti unapređenja kvalitete stručne prakse kao obveznoga ili izbornoga dijela studijskoga programa te jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja uz rad, što će omogućiti stjecanje praktičnih vještina za rad hrvatskih studenata i povećati njihovu zapošljivost.
 

Jedan od dobitnika sredstava u iznosu od 3.902.617,14 kn je i Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za projekt 'Razvoj i provedba stručne prakse na studijima Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije'.


Svrha projekta je pružanje podrške povećanju zapošljivosti studenata Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije na tržištu rada putem omogućavanja stjecanja praktičnih vještina za rad kroz unapređenje i provedbu stručne prakse. Projekt će studentima Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, njima 404, omogućiti da tijekom studija steknu praktične vještine i prvo radno iskustvo sudjelovanjem u aktivnostima koje se temelje na rješavanju stvarnih problema u sektoru. Studenti šumarstva i drvne tehnologije će edukacijom kroz stručnu praksu u vidu mentoriranog praktičnog rada na fakultetu, grupne višednevne terenske nastave u tvrtkama i parkovima prirode te individualne prakse u tvrtkama u trajanju od mjesec dana steći dodatne vještine za uspješnije uključivanje na tržište rada.

Nadalje, na fakultetu će se uspostaviti i Centar za stručnu praksu i razvoj karijera sa svrhom pomaganja studentima u pronalaženju i organizaciji prakse, te pomoći u usmjeravanju prema tržištu rada u skladu s njihovim afinitetima, mogućnostima i kompetencijama.

Projekt će omogućiti i opremanje računalne učionice, nabavu specijalnog softvera za vođenje proizvodnje te opremanje radionice za stručnu praksu za studente drvne tehnologije. Uz postojeći suvremeni 5-osni CNC stroj, te 3D skener i printer, studenti će od sada imati priliku koristiti i laserski uređaj za graviranje i rezanje i niz drugih strojeva pomoću kojih će ne samo praktično učiti nego će moći izrađivati modele i prototipove proizvoda.

Stručnom edukacijom nastavnika, a sve u suradnji s tvrtkama iz industrije, te mentorima iz tvrtki ostvarit će se međusobno povezivanje visokog obrazovanja s tržištem rada, a  koje je neophodno i iznimno važno u edukaciji budućih stručnjaka iz područja šumarstva, urbanog šumarstva i drvne tehnologije.

Partneri na projektu, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj i Slavonski hrast drvni klaster, će dodatno pomoći u ostvarivanju kontakta s poslodavcima i provedbi projektnih aktivnosti.
 

Projekt će se provoditi do 09.03.2023. godine.
 

Provedbom ovog projekta Fakultet šumarstva i drvne tehnologije doprinosi unaprjeđenju kvalitete sustava obrazovanja te poboljšava njegovu učinkovitost i usklađenost s potrebama na tržištu rada.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije