YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (23122021)


Zagreb, 23. prosinca 2021.

Svim kandidatima

 

Obavijest

o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

(objavljen u Narodnim novinama broj 120/2021 od 10. studenoga 2021. godine, internetskoj stranici HZZ-a i na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije)

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: Fakultet) obavještava kandidate koji su dostavili ponudu na javni natječaj za poslove radnog mjesta IV. vrste, interni naziv: spremačica, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, da je nakon provedenog postupka izabrana:

Marica Sugović

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom na Fakultetu.

                                                                                                                                                                                             Dekan

                                                                                                                                                                             prof. dr. sc. Tibor Pentek

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije