YouTube
Instagram
Facebook
×

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan doktorskog studija donosi Fakultetsko vijeće na temelju studijskoga programa svake akademske godine.


U Izvedbenom planu se utvrđuje:

  1.  nastavnici i suradnici koji će izvoditi nastavu prema studijskom programu,
  2.  mjesta izvođenja nastave,
  3.  početak i završetak te satnica izvođenja nastave,
  4.  oblici nastave (predavanja, seminari, vježbe, konzultacije i sl.),
  5.  način polaganja ispita,
  6.  ispitni rokovi,
  7.  ostale važne činjenice za uredno izvođenje nastave.

Izvedbeni plan doktorskog studija Šumarstvo i drvna tehnologija za akademsku godinu 2023/24.

  • Raspored ispitnih rokova na sveučilišnom doktorskom studiju Šumarstvo i drvna tehnologija u akad. god. 2023./24. nalazi se u sklopu Izvedbenog plana.

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije