YouTube
Instagram
Facebook
×

DABAR - digitalni repozitorij

Digitalni repozitorij Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije ima zadaću digitalizacije, trajnog pohranjivanja i omogućavanja kontroliranog pristupa znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom zaposlenika i studenata Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.


Digitalni repozitorij Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije osnovan je 22. rujna 2016. na 11. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća akad. god. 2015./16.


U Digitalnom repozitoriju digitaliziraju se i trajno pohranjuju svi radovi kojima su autori zaposlenici i studenti Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, a koji su nastali kao rezultat obrazovnog i istraživačkog procesa na Fakultetu - završni i diplomski radovi, doktorski radovi, knjige, znanstveni i stručni radovi, nastavni materijali, podaci istraživanja, prezentacije, preprint, radovi, slike, video i audio zapisi, te ostala digitalna građa.

 

Važni linkovi

 

Dokumenti

 

 

Ostalo osoblje

Tajana Meštrović dipl. ing. agr., mag. bibl.

Stručna suradnica

Voditeljica Digitalnog repozitorija

Email: tmestro@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije