×

Digitalni repozitorij

Digitalni repozitorij Šumarskog fakulteta ima zadaću digitalizacije, trajnog pohranjivanja i omogućavanja kontroliranog pristupa znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom zaposlenika i studenata Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Digitalni repozitorij Šumarskog fakulteta osnovan je 22. rujna 2016. na 11. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća akd. god. 2015./16.


U novoosnovanom Digitalnom repozitoriju digitalizirati će se i trajno pohranjivati svi radovi kojima su autori zaposlenici i studenti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a koji su nastali kao rezultat obrazovnog i istraživačkog procesa na Fakultetu - završni i diplomski radovi, doktorski radovi, knjige, znanstveni i stručni radovi, nastavni materijali, podaci istraživanja, prezentacije, preprint, radovi, slike, video i audio zapisi, te ostala digitalna građa.

 

Važni linkovi

"Dabar" - Repozitorij završnih i diplomskih radova Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 

Dokumenti

Upute za pohranjivanje završnih i diplomskih radova u repozitorij
Prijedlog izjave o pohrani i objavi ocjenskog rada u repozitoriju u sustavu dabar

 

 

Ostalo osoblje

Tajana Meštrović dipl. ing. agr., mag. bibl.

Stručna suradnica

Voditeljica Digitalnog repozitorija

više
Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije