×

DABAR - digitalni repozitorij

Digitalni repozitorij Šumarskog fakulteta ima zadaću digitalizacije, trajnog pohranjivanja i omogućavanja kontroliranog pristupa znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom zaposlenika i studenata Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Digitalni repozitorij Šumarskog fakulteta osnovan je 22. rujna 2016. na 11. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća akd. god. 2015./16.


U novoosnovanom Digitalnom repozitoriju digitalizirati će se i trajno pohranjivati svi radovi kojima su autori zaposlenici i studenti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a koji su nastali kao rezultat obrazovnog i istraživačkog procesa na Fakultetu - završni i diplomski radovi, doktorski radovi, knjige, znanstveni i stručni radovi, nastavni materijali, podaci istraživanja, prezentacije, preprint, radovi, slike, video i audio zapisi, te ostala digitalna građa.

 

Važni linkovi

Dokumenti

 

 

Ostalo osoblje

Tajana Meštrović dipl. ing. agr., mag. bibl.

Stručna suradnica

Voditeljica Digitalnog repozitorija

više
Aktualno

02.12.2019

Obavijest za stanare studentskih domova

Otvorene su prijave za članove studentskih odbora u studentskim domovima Studentskog centra Zagreb

29.11.2019

Obavijest 4 - STEM stipendije

III. krug dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti

11.11.2019

Četvero nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj

Dvoje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine B2 te dvoje na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine C1.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije