YouTube
Instagram
Facebook
×

Prijava za stručnu praksu

 

Poziv studentima za prijavu na program Grupne stručne prakse [GSP]: NP Plitvička jezera

- za studente preddiplomskih i diplomskih studija Šumarskog odsjeka

- na praksu se mogu prijaviti studenti koji do sada nisu sudjelovali u stručnim praksama u sklopu projekta „Razvoj i provedba stručne prakse na Šumarskom fakultetu"

prijava putem obrasca (ispunjen i potpisan obrazac pošaljite e-mailom na Centar za stručnu praksu i razvoj karijera: czp@sumfak.hr)

 

Poziv studentima za prijavu na program Grupne stručne prakse [GSP]: NPŠO Lipovljani u suradnji s Hrvatskim šumama d.o.o

- za studente diplomskog studija Šumarstvo

- za studente treće godine preddiplomskih studija Opće šumarstvoUrbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša

prijava putem obrasca (ispunjen i potpisan obrazac pošaljite e-mailom na Centar za stručnu praksu i razvoj karijera: czp@sumfak.hr)

 

Poziv studentima Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, diplomskog studija Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša na prijavu za sudjelovanje u programu stručne prakse. 

·NP Sjeverni Velebit

·30. kolovoza do 10. rujna 2021. godine

·prijava putem obrasca (ispunjen i potpisan obrazac pošaljite na e-mail Centra za stručnu praksu i razvoj karijera e-mail: czp@sumfak.hr)

 

Poziv studentima za prijavu na program Grupne stručne prakse [GSP]: NPŠO Lipovljani

- za studente druge godine diplomskog studija Šumarstvo:

          - smjer Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem i

          - smjer Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu 

- za studente treće godine preddiplomskih studija ŠumarstvoUrbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša

prijava putem obrasca (ispunjen i potpisan obrazac pošaljite e-mailom na Centar za stručnu praksu i razvoj karijera: czp@sumfak.hr)

 

Poziv studentima za prijavu na program Grupne stručne prakse [GSP]: Tvin d.o.o.

- za studente prve godine diplomskog studija Oblikovanje proizvoda od drva

- cilj: revitalizacija komponibilnog kućnog programa namještaja DORMA

prijava putem obrasca (ispunjen i potpisan obrazac pošaljite e-mailom na Centar za stručnu praksu i razvoj karijera: czp@sumfak.hr)

 

Poziv studentima za prijavu na program Individualne stručne prakse [ISP]: Tvrtke DI

- za studente druge godine diplomskih studija Drvnotehnološki procesi i Oblikovanje proizvoda od drva i treće godine preddiplomskog stručnog studija Drvna tehnologija

- cilj: omogućiti studentima stjecanje prvog radnog iskustva boravkom u DI tvrtkama u Hrvatskoj mjesec dana, čime se stječu dodatne vještine za uspješan izlazak na tržište rada.

prijava putem obrasca (ispunjen i potpisan obrazac pošaljite e-mailom na Centar za stručnu praksu i razvoj karijera: czp@sumfak.hr)

 

Poziv studentima za prijavu na program Grupne stručne prakse [GSP]: Spačva d.d.

- za studente prve godine diplomskog studija Drvnotehnološki procesi

- cilj: stjecanje dodatnih praktičnih znanja i vještina nadovezujući ih na već prethodno stečena znanja tijekom nastave i predavanja

prijava putem obrasca (ispunjen i potpisan obrazac pošaljite e-mailom na Centar za stručnu praksu i razvoj karijera: czp@sumfak.hr)

 

Poziv studentima za prijavu na program Stručne prakse na Fakultetu [SPF]: Stolarska radionica FŠDT

- za studente druge godine diplomskih studija Drvnotehnološki procesi i Oblikovanja proizvoda od drva

- cilj: prenamjena prostora menza" u IV. paviljonu u radionicu stručne prakse na DTO

prijava putem obrasca (ispunjen i potpisan obrazac pošaljite e-mailom na Centar za stručnu praksu i razvoj karijera: czp@sumfak.hr)

 

Poziv studentima Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, Šumarskog odsjeka na prijavu za sudjelovanje u programu stručne prakse. 

·NP Sjeverni Velebit

·31. kolovoza do 19. rujna 2020. godine

·prijava putem obrasca (ispunjen i potpisan obrazac pošaljite na e-mail Centra za stručnu praksu i razvoj karijera e-mail: czp@sumfak.hr)

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije