YouTube
Instagram
Facebook
×

Internacionalizacija Šumarskog fakulteta "kod kuće" (InterSumfak) - EU projekt


InterSumfak logotipi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
 

EU projekt: UP.03.1.1.02.0007

Nositelj projekta: Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu (od veljače 2021. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Sveučilište u Zagrebu)

Partner na projektu: Prirodoslovno-matematički fakultet – Biološki odsjek, Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost projekta: 1.437.118,85 kuna

Iznos koji sufinancira EU: 1.437.118,85 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 12. 10. 2018. - 12. 10. 2021.

Projekt je sufinancirala Europska unija u sklopu Poziva „Internacionalizacija visokog obrazovanja“ iz Europskoga socijalnog fonda (ESF), Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.


KRATKI OPIS I SVRHA PROJEKTA

Nepostojanje studijskih programa na stranom jeziku istaknuto je kao značajna slabost Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije. Trenutno se na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije na svim razinama studija izvode samo dva predmeta na engleskom jeziku, što je osnovna prepreka za dolaznu mobilnost studenata. Ovaj projekt unaprijedio bi uvjete dolazne mobilnosti studenata, koja je izrazito niska, i omogućio bi našim studentima upis suvremenih kolegija na engleskom jeziku u međunarodnom okruženju, što predstavlja dobru pripremu i poticaj za njihovu odlaznu mobilnost. Upis kolegija na engleskom jeziku kod kuće od posebne je važnosti za studente iz Hrvatske i iz regije koji nisu u mogućnosti sudjelovati u programima međunarodne mobilnosti jer im se na ovaj način omogućava razvoj transverzalnih vještina i jezičnih kompetencija na „domaćem“ terenu, što ih čini konkurentnijima na tržištu rada i povećava njihovu zapošljivost.

Osim što će projekt pozitivno utjecati na mobilnost studenata, kolegiji na stranim jezicima kod kuće, u čiji razvoj i izvedbu će se uključiti postojeće nastavno osoblje, izravno doprinose jačanju njihovih osobnih kompetencija te usavršavanju jezičnih vještina koje mnogima i dalje predstavljaju barijeru za sudjelovanje u međunarodnim aktivnostima i mobilnosti. Time se direktno i indirektno olakšava umrežavanje i komunikacija znanstveno-nastavnog osoblja s inozemnim visokim učilištima, njihove međunarodne istraživačke aktivnosti, odlasci na specijalizacije i usavršavanja u inozemstvu te im se općenito pruža prilika da ojačaju međunarodnu suradnju.

Time ovaj projekt u konačnici doprinosi boljoj međunarodnoj kompetitivnosti naših nastavnika, posebice u prijavama međunarodnih projekata, te cjelokupnom ugledu i znanstvenoj izvrsnosti Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije. Vrlo slaba mobilnost nastavnog osoblja i mladih istraživača, neprivlačnost fakulteta za nastavnike i istraživače s drugih institucija, nedovoljno sudjelovanje u međunarodnim projektima te uopće mali broj prijava na projekte te vrste istaknuti su kao prepoznate slabosti u Strategiji znanstveno istraživačkih aktivnosti Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije 2014. – 2020. Ovaj projekt pridonijet će rješavanju dijela ovih identificiranih problema i potreba našeg fakulteta.

Cilj ovog projekta je povećati ponudu kolegija na engleskom jeziku na postojećim studijskim programima Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije kao osnovni preduvjet povećanoj mobilnosti studenata i nastavnog osoblja te internacionalizaciji fakulteta „kod kuće“.

Ciljne skupine ovog projekta čine studenti te nastavno i nenastavno osoblje visokih učilišta.


CILJEVI PROJEKTA

  1. povećati broj kolegija na engleskom jeziku na postojećim diplomskim studijskim programima Šumarskog fakulteta, tzv. „Internacionalizacija u kući”, kao osnovni preduvjet povećanoj mobilnosti studenata i nastavnog osoblja
  2. jačanje kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja.

Očekivani rezultati projekta (povećan broj kolegija na engleskom jeziku, usavršene jezične kompetencije te iskustva nastavnika u izvođenju nastave na engleskom jeziku) predstavljaju prvi korak prema ponudi cjelokupnih studijskih programa na stranim jezicima, što je jedan od strateških ciljeva Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije.


KONTAKT

Sveučilište u Zagrebu - Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Svetošimunska 25, 1000 Zagreb

Telefon: +385 (0)1 2352 555, Fax: +385 (0)1 2318 616

E-mail: sumarski-fakultet@zg.t-com.hr

 

Voditelj projekta

Dr. sc. Martina Temunović

Broj telefona +385 1 2352 539

Broj telefaksa +385 1 235 2513

Email: martina.temunovic@gmail.com

 

POVEZNICE

www.strukturnifondovi.hr  

http://www.esf.hr/  

http://www.esf.hr/natjecaji/obrazovanje/internacionalizacija-visokog-obrazovanja/  

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije