YouTube
Instagram
Facebook
×

Istraživanje u školama / promatranje i fotografiranje


Ova faza istraživanja obuhvatila je nekoliko metoda – promatranje i fotografiranje te razgovor s nastavnicima i učenicima. Cilj je bio prikupiti i analizirati postojeću opremljenost namještajem i opremom u promatranim školama, te saznati stavove, navike i zadovoljstvo korisnika – učenika i nastavnika u odnosu na namještaj i ostale elemente kojima su svakodnevno okruženi u učionicama i školi. Promatrano je nekoliko poligona – osnovnih škola u manjim gradovima i naseljima u sjevernom području Države New York. Prilikom analize okruženja izdvojene su tri različite vrste poligona s obzirom na uvjete opremljenosti i tipologiju namještaja: a) interijeri u Central New York Public Elementary Schools (državne škole u NY) i  b) Groton Elementary School (Osnovna škola Groton) u Grotonu te c)  igre na otvorenom.

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije