YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje

Zelena zgrada, 1. kat, žuta zgrada 1. i 2. kat


Telefon: +385 1 235 2440
Fax: +385 1 235 2510


Znanstvena djelatnost i projekti

Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje objedinjuje u nastavnoobrazovnom i znanstvenoistraživačkom smislu područje zaštite šuma i lovstva. Znanstvena djelatnost Zavoda usmjerena je prema područjima u kojima su znanstvenici Zavoda eksperti za pojedina područja kao što su zoologija, entomologija, fitopatologija, zaštita šuma i lovno gospodarenje.


Povijest Zavoda

Povijest Zavoda za ekologiju i uzgajanje šuma tijesno je povezana s poviješću razvoja šumarske visokoškolske nastave i znanosti u Hrvatskoj i seže do 1860. godine, kada je na Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima, koje je bilo preteča današnjem Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, ustanovljen Kabinet za šumsko-proizvodne struke, u sklopu kojeg je bio i kolegij Sađenje i gajenje šuma.

Osnivanjem Šumarske akademije pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1898. godine, Kabinet za šumsko-proizvodne struke s predmetima i knjižnicom priključen je Šumarskoj akademiji, na kojoj su ustanovljeni sljedeći predmeti: Uzgajanje šuma, Uporaba šuma, Šumsko mehanička tehnologija, Čuvanje šuma i Anatomska građa drva. Prvi predstojnik Kabineta za šumsko-proizvodne struke na Šumarskoj akademiji je bio prof. Fran Ž. Kesterčanek. U približno današnjem organizacijskom obliku Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma postoji od 1921. godine, kada je ukazom Povjereništva za prosvjetu i vjeru Kraljevske hrvatsko-slavonske zemaljske vlade osnovan Zavod za uzgajanje šuma. Prvi predstojnik zavoda bio je prof. dr. sc. Andrija Petračić, koji je osnovao laboratorij, kabinet sa zbirkom sjemena, češera i pupova, herbarij, šumarski vrt za pokuse i nastavu, i zavodsku knjižnicu. U Statutu tadašnjeg Zavoda bila je navedena svrha njegova osnivanja: „da služi naučnom istraživanju zavodskog stručnog osoblja, naprednijih slušača i apsolvenata, da omogući održavanje seminara iz uzgajanja kao i da daje stručna mišljenja vlastima i ostalim interesentima“. U razdoblju od 1921. do 1930. godine na Zavodu su se poučavali kolegiji Uzgajanje šuma i Dendrologija, Anatomija drveća i grmlja. Godine 1919. osnovan je u sklopu Zavoda šumarski vrt. Od 1930. do 1945. godine na Zavodu se razvijao nastavni rad, započeo je razvoj istraživačkog rada i intenzivirala se suradnja sa šumarskom strukom u Hrvatskoj i u inozemstvu. Od 1945. do 1960. godine dolazi do razvoja novih nastavnih predmeta i uvođenja poslijediplomske nastave. Uvode se seminari za stručnjake iz privrede, i to iz područja uređenja parkova i ozelenjavanja javnih površina, primjene fitocenologije u šumarstvu, kultiviranja brzorastućih vrsta drveća i dr. Od 1960. do 2000. godine Zavod se razvijao nastavno, znanstveno i kadrovski. Uvedeni su novi predmeti i intenzivirana je terenska nastava na nastavno pokusnim šumskim objektima Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, kao i u šumama na području Hrvatske u suradnji sa šumarskim stručnjacima. Godine 1995. Zavodu je pripojena tadašnja Katedra za pedologiju. Od 2000. godine do danas Zavod se znatno razvijao. Tako su 2001. godine u sklopu novog nastavnog programa na Šumarskom odsjeku uvedena tri modula, a Zavod je promijenio ime u Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma. Od 2005. godine na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu uveden je nastavni program po tzv. bolonjskom procesu, s dva preddiplomska i dva diplomska studija na Šumarskom odsjeku, na kojima su znatno zastupljeni profesori i suradnici iz Zavoda za ekologiju i uzgajanje šuma. U tom je razdoblju povećan znanstvenoistraživački rad članova Zavoda u suradnji s ministarstvom nadležnim za znanost i tvrtkom Hrvatske šume d.o.o. koja gospodari državnim šumama u Hrvatskoj. Godine 2007. Zavod se preselio u novu zgradu Šumarskog odsjeka Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Od 1898. do 1949. godine Zavod se nalazio u Šumarskom domu u Vukotinovićevoj ulici br. 2 u Zagrebu, nakon toga je bio smješten u zgradi tadašnjeg Poljoprivredno- šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Svetošimunskoj cesti broj 25, a od 2007. godine nalazi se u novoj zgradi Šumarskog odsjeka Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u Svetošimunskoj cesti broj 23.
 

Aktualno

25.09.2023

ZAGREB DESIGN WEEK 2023

Studenti i nastavnici s drvnotehnološkog odsjeka Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i ove godine sudjeluju na ZGDW - izložbi fakulteta i škola.

25.09.2023

Natječaj za zapošljavanje (25.09.2023)

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos viši tehničar :

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije