YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje

Zelena zgrada, 1. kat, žuta zgrada 1. i 2. kat


Kontakt

Zavod za Zaštitu šuma i lovno gospodarenje

Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

Zelena zgrada, 1. kat, žuta zgrada 1. i 2. kat

Telefon: +385 1 235 2440 (Tajnica Zavoda)


Znanstvena djelatnost i projekti

Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje objedinjuje u nastavnoobrazovnom i znanstvenoistraživačkom smislu područje zaštite šuma i lovstva. Znanstvena djelatnost Zavoda usmjerena je prema područjima u kojima su znanstvenici Zavoda eksperti za pojedina područja kao što su zoologija, entomologija, fitopatologija, zaštita šuma i lovno gospodarenje.


Znanstveni projekti:

2014–2019. Šumski ekosustavi kao prirodna staništa uzročnika zoonoza, Ministarstvo poljoprivrede, Josip Margaletić, Šumarski fakultet, Zagreb

2014-2018. Uloga biotičkih čimbenika na vitalnost poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.) u poplavnim šumama Hrvatske, Hrvatska zaklada za znanost, Josip Margaletić, Šumarski fakultet, Zagreb

OKFŠ Krš


Stručna djelatnost

Stručna aktivnost članova Zavoda očituje se u izradi brojnih stručnih elaborata, projekata i studija u okviru njihovih znanstvenih i stručnih kompetencija


Stručni projekti:

2019-2020. Edukacijom i informacijom do prevencije bolesti koje prenose krpelji, Adris grupa, Marko Vucelja, Šumarski fakultet, Zagreb

2014-2017. Ekologija i obnova poplavnih šuma Posavine, Hrvatske šume d.o.o., Šumarski fakultet, Boris Hrašovec, Šumarski fakultet, Zagreb

2013-2016. Sitni glodavci kao rezervoari zoonoza u šumskim ekosustavima Parka Maksimir, Park Maksimir, Josip Margaletić, Šumarski fakultet, ZagrebPovijest Zavoda

Zaštitarska i lovna djelatnost sežu u vrijeme osnivanja Kraljevskog gospodarsko-šumskog učilišta u Križevcima 1860. godine, kada su u okviru studija bili uspostavljeni predmeti „Čuvanje šume, uz poznavanje šumskih bubah i šumsko redarstvo“ i „Lovstvo“. Kada se 1884. g. osniva viši odjel Učilišta, formiraju se četiri nova predmeta: „Obća zoologija“, „Šumarska zoologija i entomologija“, „Čuvanje šuma“ i „Lovstvo“. Osnutkom Šumarske akademije 1898. g. otvara se Zoologički kabinet, preteča današnjeg Zavoda, čiji je prvi predstojnik bio dr. Antun Korlević, ujedno i osnivač prve zoološke i entomološke zbirke. Kroz četverogodišnji studij na Šumarskoj akademiji polaznici su slušali predmete: „Šumarska zoologija i entomologija“, „Bolesti bilja“, „Čuvanje šuma“, „Lovstvo i oružarstvo“, „Šumsko i lovačko zakonoslavlje“. Do promjene naziva predmeta dolazi 1909. g., kada su u prirodoslovne predmete svrstane: „Zoologija I i II (Šumarska zoologija i Entomologija)“, „Bolesti divljači“, a u naučne šumsko-stručne predmete: „Čuvanje šuma“ i „Lovstvo i oružarstvo“. Prestankom djelovanja Šumarske akademije i osnivanjem Gospodarsko-šumskog fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu 1919. g. uslijedile su znatne promjene u nastavi, pri čemu je uspostavljeno šest kolegija koji se odnose na sadašnji Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje: „Šumarska entomologija“, „Šumarska fitopatologija“, „Obrana šuma i uprava šuma“, „Šumski i lovni zakoni“, „Šumarska i lovna zoologija“, „Lovstvo“. Osnivanjem Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1960. nastaje Zavod za zaštitu šuma, koji se 1967. dijeli na Katedru za zaštitu šuma i Katedru za lovstvo, da bi 1995. ponovno došlo do spajanja katedri u Zavod za zaštitu šuma i lovstvo. U razdoblju od 1995. do 2005. g. u Zavodu se na dodiplomskoj nastavi predaju četiri predmeta: Zaštita šuma, Šumarska fitopatologija, Šumarska entomologija i Lovstvo. Od 2005. godine obrazovni program Zavoda za zaštitu šuma i lovno gospodarenje prilagođen je Bolonjskom procesu i izvodi se u tri razine (preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij), u skladu s prihvaćenim nastavnim programom.

Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

15.05.2024

GREEN2024

 1st Announcement for conference GREEN2024

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije