×
Šumarski odsjek

Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje

Zelena zgrada, 1. kat, žuta zgrada 1. i 2. kat

Telefon: +385 1 235 2440
Fax: +385 1 235 2510


Znanstvena djelatnost i projekti

Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje objedinjuje u nastavnoobrazovnom i znanstvenoistraživačkom smislu područje zaštite šuma i lovstva. Znanstvena djelatnost Zavoda usmjerena je prema područjima u kojima su znanstvenici Zavoda eksperti za pojedina područja kao što su zoologija, entomologija, fitopatologija, zaštita šuma i lovno gospodarenje.


Povijest Zavoda

Povijest Zavoda za ekologiju i uzgajanje šuma tijesno je povezana s poviješću razvoja šumarske visokoškolske nastave i znanosti u Hrvatskoj i seže do 1860. godine, kada je na Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima, koje je bilo preteča današnjem Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ustanovljen Kabinet za šumsko-proizvodne struke, u sklopu kojeg je bio i kolegij Sađenje i gajenje šuma.

Osnivanjem Šumarske akademije pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1898. godine, Kabinet za šumsko-proizvodne struke s predmetima i knjižnicom priključen je Šumarskoj akademiji, na kojoj su ustanovljeni sljedeći predmeti: Uzgajanje šuma, Uporaba šuma, Šumsko mehanička tehnologija, Čuvanje šuma i Anatomska građa drva. Prvi predstojnik Kabineta za šumsko-proizvodne struke na Šumarskoj akademiji je bio prof. Fran Ž. Kesterčanek. U približno današnjem organizacijskom obliku Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma postoji od 1921. godine, kada je ukazom Povjereništva za prosvjetu i vjeru Kraljevske hrvatsko-slavonske zemaljske vlade osnovan Zavod za uzgajanje šuma. Prvi predstojnik zavoda bio je prof. dr. sc. Andrija Petračić, koji je osnovao laboratorij, kabinet sa zbirkom sjemena, češera i pupova, herbarij, šumarski vrt za pokuse i nastavu, i zavodsku knjižnicu. U Statutu tadašnjeg Zavoda bila je navedena svrha njegova osnivanja: „da služi naučnom istraživanju zavodskog stručnog osoblja, naprednijih slušača i apsolvenata, da omogući održavanje seminara iz uzgajanja kao i da daje stručna mišljenja vlastima i ostalim interesentima“. U razdoblju od 1921. do 1930. godine na Zavodu su se poučavali kolegiji Uzgajanje šuma i Dendrologija, Anatomija drveća i grmlja. Godine 1919. osnovan je u sklopu Zavoda šumarski vrt. Od 1930. do 1945. godine na Zavodu se razvijao nastavni rad, započeo je razvoj istraživačkog rada i intenzivirala se suradnja sa šumarskom strukom u Hrvatskoj i u inozemstvu. Od 1945. do 1960. godine dolazi do razvoja novih nastavnih predmeta i uvođenja poslijediplomske nastave. Uvode se seminari za stručnjake iz privrede, i to iz područja uređenja parkova i ozelenjavanja javnih površina, primjene fitocenologije u šumarstvu, kultiviranja brzorastućih vrsta drveća i dr. Od 1960. do 2000. godine Zavod se razvijao nastavno, znanstveno i kadrovski. Uvedeni su novi predmeti i intenzivirana je terenska nastava na nastavno pokusnim šumskim objektima Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i u šumama na području Hrvatske u suradnji sa šumarskim stručnjacima. Godine 1995. Zavodu je pripojena tadašnja Katedra za pedologiju. Od 2000. godine do danas Zavod se znatno razvijao. Tako su 2001. godine u sklopu novog nastavnog programa na Šumarskom odsjeku uvedena tri modula, a Zavod je promijenio ime u Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma. Od 2005. godine na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu uveden je nastavni program po tzv. bolonjskom procesu, s dva preddiplomska i dva diplomska studija na Šumarskom odsjeku, na kojima su znatno zastupljeni profesori i suradnici iz Zavoda za ekologiju i uzgajanje šuma. U tom je razdoblju povećan znanstvenoistraživački rad članova Zavoda u suradnji s ministarstvom nadležnim za znanost i tvrtkom Hrvatske šume d.o.o. koja gospodari državnim šumama u Hrvatskoj. Godine 2007. Zavod se preselio u novu zgradu Šumarskog odsjeka Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1898. do 1949. godine Zavod se nalazio u Šumarskom domu u Vukotinovićevoj ulici br. 2 u Zagrebu, nakon toga je bio smješten u zgradi tadašnjeg Poljoprivredno- šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Svetošimunskoj cesti broj 25, a od 2007. godine nalazi se u novoj zgradi Šumarskog odsjeka Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Svetošimunskoj cesti broj 23.
 

Aktualno

02.12.2019

Obavijest za stanare studentskih domova

Otvorene su prijave za članove studentskih odbora u studentskim domovima Studentskog centra Zagreb

29.11.2019

Obavijest 4 - STEM stipendije

III. krug dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti

11.11.2019

Četvero nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj

Dvoje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine B2 te dvoje na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine C1.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije