YouTube
Instagram
Facebook
×

Istraživanje sa studentima / D+EA prezentacije i "brainstormings"


Dr. Domljan je prema planu projekta stigla na D+EA na dan 26.09.2019. Taj dan održan je zajednički sastanak sa suradnicima na projektu prof. Elliottom i prof. Evansom pri čemu su dogovorene faze istraživanja i mogućnosti rada na D+EA. Sljedeći dan suradnici su predstavili dr. Domljan u okviru DEA 7100 class kojem svaki petak prisustvuju diplomirani studenti diplomskog studija i D+EA nastavnici. Studenti su dobili potpisnu listu (sign-up form) te je najavljena prezentacija projekta, koja je održana 07.10.2019 pred zainteresiranim studentima i D+EA nastavnicima. Uslijedili su zajednički i individualni projektni sastanci i konceptualni „brainstorminzi“ dobrovoljno prijavljenih studenata pod mentorstvom dr. Domljan. Prikupljene su zanimljive informacije te se raspravljalo o prvim idejama i konceptnim prijedlozima. Rad sa studentima nastavljen je individualno i prema raspoloživosti njihovog vremena. Rezultati prvih istraživanja prezentirani su 15.studenog 2019 pred D+EA studentima i nastavnicima, a prezentacija se može pronaći ovdje. Neki sastanci su foto dokumentirani, a slike je moguće vidjeti u galeriji slika

Fotografije: Danijela Domljan,  Bill Tong Xu i Sabah Mohammed.

 

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije