YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (14052021)


Zagreb, 14. svibnja 2021.

Svim kandidatima

Obavijest

o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

(objavljen u Narodnim novinama broj 32/2021 od 31. ožujka 2021. godine, internetskoj stranici HZZ-a i na internetskim stranicama Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije)

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: Fakultet) obavještava kandidate koji su dostavili ponudu na javni natječaj za poslove radnog mjesta I. vrste – stručni suradnik na projektu „Očuvanje sastojina poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u Republici Hrvatskoj s naglaskom na biotske štetnike“, na određeno vrijeme od 37 mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zavodu za zaštitu šuma i lovno gospodarenje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci da je nakon provedenog postupka izabrana:

Ida Volenec, mag. ing. silv.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom na Fakultetu.

                                                                                                                                                            Dekan

                                                                                                                                             prof. dr. sc. Tibor Pentek

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije