YouTube
Instagram
Facebook
×

Povećanje konkurentnosti šumarskog sektora kroz razvoj kulture sigurnosti - HRZZ IP


 

Akronim: ForSaf2024

Voditelj: doc. dr. sc. Matija Landekić

Nositelj projekta: Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Sveučilište u Zagrebu

Projekt financira: Hrvatska zaklada za znanost

Znanstveno područje: Biotehničke znanosti

Znanstveno polje: Šumarstvo

Trajanje: 11.01.2021. – 10.01.2025.

Suradnici: prof. dr. sc. Ivan Martinić; prof. dr. sc. Mario Šporčić; prof. dr. sc. Marijan Šušnjar; doc. dr. sc. Zdravko Pandur; dr. sc. Matija Bakarić; Marin Bačić, mag. ing. silv.; doc. dr. sc. Anton Poje; Rosa M. Ricart Margineda, MSc in Occupational Risk Prevention

Sažetak

Šumska proizvodnja smatra se jednom od najopasnijih radnih aktivnosti s visokim udjelom ozljeda. Okolišni uvjeti, visoka opterećenja, učestalo korištenje ručnih alata i strojeva čini rad izrazito fizički i psihološki intenzivnim, a radnike izložene brojnim profesionalnim oboljenjima. Potrebna unapređenja mogu se postići kroz razvoj i usvajanje kulture sigurnosti kojom se utječe na stavove i način ponašanja radnika, pruža okvir za njihovo djelovanje i razmišljanje, smanjuje tjeskobu i time djeluje na razinu sigurnosti. Razvoj kulture sigurnosti u šumarstvu obuhvatiti će: analizu glavnih pokazatelja zaštite na radu i ocjenu postojećeg stanja, mjerenje buke i vibracija, ocjenu radne tehnike te fizičkog i posturalnog opterećenja radnika, razvoj postupka za utvrđivanje radne sposobnosti, analizu postojećih ustanova i programa osposobljavanja radnika, prijedlog nacionalnog standarda za osposobljavanje radnika te izradu strukovnog vodič s pravilima i primjerima najbolje prakse. Istraživanja će uključiti glavne dionike proizvodnog procesa u šumarstvu RH (Hrvatske šume d.o.o. i privatne izvoditelje radova), a lokaliteti za provedbu terenskih mjerenja odabrati će se putem slučajnog stratificiranog uzorka. Istraživački postupci obuhvatit će pregled literature, razvoj i provedbu anketnog upitnika te terenska mjerenja (buka i vibracije, ocjena radne tehnike vizualno i Xsens tehnologijom, digitalna pulsmetrija, analiza posturalnog opterećenja OWAS i REBA metodom). Očekivani rezultati, u obliku prijedloga nacionalnog standarda osposobljavanja šumskih radnika, strukovnog vodiča za sigurnu sječu i izradu s primjerima dobre prakse i dr., omogućiti će neophodno unapređenje sigurnosti u šumarstvu te pridonijeti konkurentnosti sektora. Isto neposredno pridonosi: (a) 'Globalnim ciljevima održivoga razvoja do 2030.', (b) certifikaciji upravljanja šumama unutar koje se razvijaju revidirani standardi koji imaju tendenciju ujednačavanja vještina te postupaka certifikacije i osposobljavanja šumskih radova na razine EU, (c) interesu i atraktivnosti šumarske profesije na tržištu rada te (d) povećanju ukupne efikasnosti šumske proizvodnje u Hrvatskoj.

 

Ključne riječi: Šumarstvo, proizvodnja, standardi osposobljavanja, kultura sigurnosti, konkurentnost

Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije