YouTube
Instagram
Facebook
×

Međunarodna suradnja

Strateški je cilj Fakulteta aktivno sudjelovanje u Europskom istraživačkom prostoru (ERA) i Europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA), sustavna i organizirana provedba programa cjeloživotnog obrazovanja i mobilnosti studenata i nastavnika. Strategija međunarodne suradnje Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije i nastojanje za integriranošću u europske tokove obrazovne i znanstvenoistraživačke aktivnosti u skladu je sa smjernicama i strateškim dokumentima Sveučilišta u Zagrebu.


KONTAKT:

telefon: 012352500
e-mail:kkorov@sumfak.hr

 

Ured za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju, osnovan s ciljem povećanja mobilnosti studenata i nastavnika i unaprijeđenja međunarodne suradnje, obavlja stručne i administrativne poslove iz djelokruga međunarodne suradnje Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, prije svega vrši praćenje i informiranje o mogućnostima sudjelovanja u međunarodnim programima razmjene i međunarodnim znanstvenim projektima te stvaranje uvijeta za transparentno sudjelovanje svih djelatnika i studenata Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u međunarodnoj suradnji.

Dosadašnji oblici međunarodne suradnje Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije mogu se sagledati putem prijave međunarodnih znanstvenih projekata, bilateralnih ugovora s inozemnim sveučilištima i fakultetima, mobilnosti zaposlenika i studenata, organiziranja međunarodnih savjetovanja.

 

- PRAVILNIK O MEĐUNARODNOJ MOBILNOSTI


Fakultet je uključen u nekoliko međunarodnih znanstvenih i visokoobrazovnih udruženja iz područja šumarstva i drvne tehnologije od kojih su najznačajniji:

  • IUFRO (International Union of Forest Research Organisations),
  • COST Domain Commitee Forest products and services,
  • FORMEC (Forestry mechanization),
  • Innova Wood,
  • WOODEMA,
  • Pro Silva Europa,
  • Silva network i
  • EFI (European Forest Institute).

Fakultet ima niz sklopljenih bilateralnih ugovora i Erasmus+ bilateralnih sporazuma te sudjeluje u CEEPUS programu koji studentima pružaju mogućnost studijskog boravka i stručnih praksi te razne oblike mobilnosti nastavnom i nenastavnom osoblju.

 


 

Provodi se projekt financiran iz fondova europske unije

 


 

Pravilnik o radu Fonda za međunarodnu  i međuinstitucijsku suradnju i Fonda za znanstvenoistraživački i stručni rad te izdavaštvo

Pravilnik o izmjenama i odopunama Pravilnika o radu Fonda za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju i Fonda za znanstvenoistraživački i stručni rad te izdavaštvo

Pročišćeni tekst Pravilnika o izmjenama i odopunama Pravilnika o radu Fonda za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju i Fonda za znanstvenoistraživački i stručni rad te izdavaštvo

Molbe se dostavljaju u Ured za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju. 

 

 

 

 

 

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije