×

Međunarodna suradnja

Strateški je cilj Fakulteta aktivno sudjelovanje u Europskom istraživačkom prostoru (ERA) i Europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA), sustavna i organizirana provedba programa cjeloživotnog obrazovanja i mobilnosti studenata i nastavnika. Strategija međunarodne suradnje Šumarskog fakulteta i nastojanje za integriranošću u europske tokove obrazovne i znanstvenoistraživačke aktivnosti u skladu je sa smjernicama i strateškim dokumentima Sveučilišta u Zagrebu.

KONTAKT: Telefon 012352500
e-mail: kkorov@sumfak.hr

 

Ured za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju, osnovan s ciljem povećanja mobilnosti studenata i nastavnika i unaprijeđenja međunarodne suradnje, obavlja stručne i administrativne poslove iz djelokruga međunarodne suradnje Šumarskog fakulteta, prije svega vrši praćenje i informiranje o mogućnostima sudjelovanja u međunarodnim programima razmjene i međunarodnim znanstvenim projektima te stvaranje uvijeta za transparentno sudjelovanje svih djelatnika i studenata Šumarskog fakulteta u međunarodnoj suradnji.

Dosadašnji oblici međunarodne suradnje Šumarskog fakulteta mogu se sagledati putem prijave međunarodnih znanstvenih projekata, bilateralnih ugovora s inozemnim sveučilištima i fakultetima, mobilnosti zaposlenika i studenata, organiziranja međunarodnih savjetovanja.

 

- PRAVILNIK O MEĐUNARODNOJ MOBILNOSTI


Fakultet je uključen u nekoliko međunarodnih znanstvenih i visokoobrazovnih udruženja iz područja šumarstva i drvne tehnologije od kojih su najznačajniji:

  • IUFRO (International Union of Forest Research Organisations),
  • COST Domain Commitee Forest products and services,
  • FORMEC (Forestry mechanization),
  • Innova Wood,
  • WOODEMA,
  • Pro Silva Europa,
  • Silva network i
  • EFI (European Forest Institute).

Fakultet ima niz sklopljenih bilateralnih ugovora i Erasmus+ bilateralnih sporazuma te sudjeluje u CEEPUS programu koji studentima pružaju mogućnost studijskog boravka i stručnih praksi te razne oblike mobilnosti nastavnom i nenastavnom osoblju.

 


Provodi se projekt financiran iz fondova europske unije


 

Popis fakulteta s kojima Šumarski fakultet ima sporazum o suradnji

Programi razmjene studenata

Mobilnost za nastavno/nenastavno osoblje

Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS)

 

Pravilnik o radu Fonda za međunarodnu  i međuinstitucijsku suradnju i Fonda za znanstvenoistraživački i stručni rad te izdavaštvo.

 

 

 

 

Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije