YouTube
Instagram
Facebook
×

Održavanje nastave i provjera ishoda učenja na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu - obavijest studentima 01. svibnja 2020. godine

sukladno aktualnoj epidemiološkoj situaciji u RH


Poštovani kolegice i kolege studenti Šumarskoga fakulteta,

Nadam se da ste vi i vaše obitelji dobro i da ste zdravi.

U nastavku ove poruke elektronske pošte možete pronaći osnovne informacije o održavanju nastave i provjeri ishoda učenja na svim razinama studija Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, a sukladno aktualnoj epidemiološkoj situaciji u RH.

Održavanje nastave i provjera ishoda učenja na svim razinama studija Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije od 04. 05. 2020. godine do daljnjega:

  1. nastavu na svim razinama studija, uključivo sve vrste provjere ishoda učenja, ćemo do daljnjega održavati na daljinu
  2. u ovom trenutku nije moguće s dovoljnom sigurnošću predvidjeti datum kada bi mogli započeti s kontaktnom nastavom na Fakultetu pa ćemo sve oblike uobičajene kontaktne nastave, uključivo terensku i praktičnu nastavu, do daljnjega (kao što smo to činili i do sada), prilagoditi i održavati na daljinu vodeći pri tome računa o sadržaju, obimu i ishodima učenja prilagođene/zamjenske nastave
  3. od 04. svibnja 2020. godine započet ćemo s održavanjem cjelovitih ispita na daljinu prema Planu ispitnih rokova Šumarskoga fakulteta za akad. god. 2019/2020. (prihvaćenom na 11. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 24. rujna 2019. godine), odnosno prema Izmjenama i dopunama spomenutog Plana koje ćemo donijeti na izvanrednoj elektronskoj sjednici Fakultetskog vijeća idući tjedan
  4. od 04. svibnja 2020. godine nastavljamo s održavanje parcijalnih ispita i kolokvija na daljinu

5.      za sva pitanja i pojašnjenja u  svezi održavanja nastave i provjere ishoda učenja na daljinu možete se obratiti nastavnicima i suradnicima na pojedinom kolegiju, voditeljima studija, prodekanima odsjeka i meni osobno, a savjete i tehničku pomoć možete zatražiti od docenta Marka Vucelje administratora našeg Fakulteta za e-učenje sustava Merlin

6.      Uprava Fakulteta će pozorno pratiti daljnji razvoj epidemiološke situacije u RH te sukladno tome prilagođavati svoje upute u svezi održavanja nastave i provjere ishoda učenja.

Hvala vam na dosadašnjem trudu i iznimnom doprinosu održavanju nastave na daljinu kao i funkcioniranju Fakulteta u ovim izvanrednim okolnostima.

Želim vam puno zdravlja, svako dobro te uspjeh u učenju i u svim vrstama provjere ishoda učenja.

S poštovanjem, uz srdačan  pozdrav te s vjerom u skori povratak sviju na Fakultet.

Dekan

prof. dr. sc. Tibor Pentek, v.r.

 

Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije