YouTube
Instagram
Facebook
×

Održavanje nastave na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije u zimskom semestru akad. god. 2020.-2021. - obvezujuća uputa nastavnicima, ostalim zaposlenicima i studentima

Održavanje nastave na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije u zimskom semestru akad. god. 2020.-2021. – obvezujuća uputa nastavnicima, ostalim zaposlenicima i studentima


Zagreb, 25. rujna 2020. godine

 

Poštovani kolegice i kolege nastavnici, poštovani ostali zaposlenici, poštovani studentice i studenti Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

 

Ova obvezujuća uputa (dalje u tekstu: Uputa), koja se donosi u cilju zaštite zdravlja nastavnika, ostalih zaposlenika i studenata Šumarskoga fakulteta za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19, u suglasju je s Preporukom za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera HZJZ-a, napisanom na zahtjev MZO-a RH, u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, od 31. kolovoza 2020. godine (dalje u tekstu: Preporuka) te Smjernicama za provedbu nastave na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2020/2021. rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa od 14. rujna 2020. godine (dalje u tekstu: Smjernice).

Preporuka i Smjernice su kroz: 1. izradu rasporeda održavanja nastave za zimski semestar akad. god. 2020/2021., 2. izradu plana terenske nastave za zimski semestar akad. god. 2020/2021., 3. epidemiološke mjere, pravila i preporuke implementirane u svakodnevno funkcioniranje Fakulteta od početka epidemije bolesti COVID-19 do danas i 4. dosadašnje i ovu obvezujuću uputu, prilagođene prostornim, kadrovskim i higijenskim kapacitetima Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije te specifičnostima naših studijskih programa i njima pripadajućih oblika nastave.

 

  1. Nastavnici, ostali zaposlenici i studenti Fakulteta dužni su pažljivo pročitati i pridržavati se ove Upute, Preporuke (u prilogu ove e-poruke) i Smjernica (u prilogu ove e-poruke).
  2. Održavanje svih oblika nastave na svim studijima Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije i za sve studente, u zimskom semestru akad. god. 2020/2021., započeti će „klasičnim“, kontaktnim modelom prema rasporedu održavanja nastave (uključivo plan terenske nastave).
  3. Sukladno razvoju epidemiološke situacije u RH, u gradu Zagrebu te na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije, Uprava fakulteta donositi će odluke o eventualnom prelasku na druge modele održavanja nastave, mješoviti model održavanja nastave ili model održavanja nastave na daljinu, za pojedini studij, pojedinu studijsku godinu ili pojedini kolegij, a u suglasju s preporukama nadležnih institucija RH i vlastitoj procjeni. O eventualnim promjenama modela održavanja nastave biti će te pravovremeno obaviješteni.
  4. Nastavnicima se preporuča održavanje nastave u obliku blok-sata. Za provedbu Upute, Preporuke i Smjernica, u prostorima u kojima se održava nastava, za vrijeme održavanja nastave, odgovorni su nastavnici.
  5. Za provedbu Upute, Preporuke i Smjernica u prostorima ustrojbenih jedinicaodgovorni su voditelji ustrojbenih jedinica.
  6. Za provedbu Upute, Preporuke i Smjernica u ostalim/zajedničkim prostorima Fakulteta (prostorima izvan ustrojbenih jedinica) odgovorna je portirska služba.
  7. Za koordinaciju i kontrolu provedbe Upute, Preporuke i Smjernica u prostorima ŠO (nova zgrada) i u prostorima DTO (paviljon IV) zadužuju se prodekani odgovarajućeg odsjeka.
  8. Nastavnici, ostali zaposlenici i studenti Fakulteta, kao i sve osobe koje ulaze u prostore Fakulteta, čitavo su vrijeme boravka u javnim/zajedničkim prostorima Fakulteta obavezni nositi zaštitnu masku te se pridržavati svih ostalih važećih epidemioloških mjera, pravila i preporuka.
  9. Nastavnici, ostali zaposlenici i studenti Fakulteta, kao i sve osobe koje ulaze u prostore Fakulteta, obavezni su nositi zaštitnu masku u uredima, ako u uredima boravi više od jedne osobe.

Za sva pojašnjenja i eventualne nedoumice u svezi ove obvezujuće upute nastavnici, ostali zaposlenici i studenti Fakulteta mogu se javiti prodekanima odgovarajućeg odsjeka i meni osobno.

 

S poštovanjem, uz srdačan pozdrav,

                                                                                                                                Dekan

                                                                                                             prof. dr. sc. Tibor Pentek, v.r.

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije