YouTube
Instagram
Facebook
×

Održana terenska nastava iz predmeta OSNOVE LOVNOGA GOSPODARENJA


 

Dana 23. 10. 2020. godine u sklopu praktične nastave iz predmeta Osnove lovnoga gospodarenja održana je terenska nastava za studente II godine preddiplomskog studija Šumarstvo.

Terenska nastava je održana na streljani Lovačkog društva "Fazan" Belovar Moravče za disciplinu "Trap".

Studenti su se tijekom terenske nastave upoznali s lovačkim oružjem i streljivom, pravilima rukovanja oružjem i streljivom, streljanom za leteće mete, te osnovnim mjerama sigurnosti. U praktičnom dijelu nastave proveli su gađanje statičkih i letećih meta.

Terenska nastava održana je u prisutnosti predmetnih nastavnika sa Zavoda za zaštitu šuma i lovno gospodarenje prof. dr. sc. Marijana Grubešića, prof. dr. sc. Krešimira Krapinca i doc. dr. sc. Kristijana Tomljanovića.

Aktualno

29.03.2023

Posjet studenata iz Kanade

U sklopu međunarodne suradnje FŠDT-a, od 12. do 18. ožujka 2023. godine, ostvaren je studijski posjet  14 studenata i dva profesora šumarstva s Collège de Rimouski (Quebec, Canada), koje je vodila nastavnica Nadia Tremblay. 

23.03.2023

Održan prvi CROFOR - Croatian Forestry Forum

Povodom Međunarodnog dana šuma i Dana kvalitete Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije 22. ožujka 2023. godine održan je prvi CROFOR - Croatian Forestry Forum.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije