YouTube
Instagram
Facebook
×

Studiji urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša

Prijediplomski studiji traju šest semestara (3 godine, 180 ECTS bodova).

Diplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša traje četiri semestra (2 godine, 120 ECTS bodova).


Prijediplomski studij urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša

Prijediplomski studiji traju šest semestara (3 godine, 180 ECTS bodova).

Završetkom prijediplomskog studija studentu se izdaje svjedodžba kojom se utvrđuje završetak studija i stjecanje naziva prema studijskom smjeru: Sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša


Diplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša

Diplomski studiji traju četiri semestra (2 godine, 120 ECTS bodova).
Završetkom diplomskog studija i obranom diplomskoga rada studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje akademskoga naziva prema studijskom programu: Magistar inženjer urbanoga šumarstva, zaštite prirode i okoliša

 

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije