YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest o organizaciji i održavanju Dana doktorata biotehničkog područja 2024.


                                Obavijest o organizaciji i održavanju Dana doktorata biotehničkog područja 2022.

image-2.png

 

 

Obavijest o organizaciji i održavanju Dana doktorata biotehničkog područja 2022.

Poštovane kolegice i kolege,

Agronomski fakultet, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije i Prehrambeno-biotehnološki fakultet, sastavnice biotehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu, zajednički organiziraju od 28. do 29. rujna 2022. godine Dane doktorata biotehničkog područja 2022. Domaćin ovogodišnjih zajedničkih Dana doktorata biotehničkog područja 2022. je Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu koji će ugostiti doktorande, nastavnike doktorskih studija, mentore, studijske savjetnike i sve ostale zainteresirane sudionike, u fizičkoj prisutnosti, na adresi: Zagreb, Pierottijeva 6, Velika predavaonica (od glavnog ulaza lijevo, pa stepenicama iznad kantine). Postoji mogućnost organizacije on-line sudjelovanja ovisno o okolnostima u trenutku održavanja skupa.

Ciljevi su Dana doktorata biotehničkog područja 2022. predstavljanje istraživačkih rezultata studenata doktorskih studija, razmjena iskustava i povezivanje studenata doktorskih studija biotehničkog područja, kao i upoznavanje s raznolikošću znanstvenih tema aktualnih doktorskih radova unutar biotehničkog područja.

Svi studenti doktorskih studija biotehničkog područja, a posebice studenti koji su doktorirali u akad. god. 2021./2022., mogu na Danima doktorata predstaviti dosadašnja postignuća i rezultate istraživanja u okviru teme svoje disertacije, bilo usmenim izlaganjem dobivenih rezultata ili u obliku poster prezentacije istih, a svi sažetci izlaganja bit će objedinjeni i tiskani u „Zborniku sažetaka Dana doktorata biotehničkog područja 2022.“

Molimo da svoju namjeru sudjelovanja na Danima doktorata biotehničkog područja 2022. (s usmenim izlaganjem, posterom ili kao slušač) iskažete na prijavnom obrascu dostupnom online na adresi https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrKGaLmpK94MZWQTbui2wRq7hvR6G_6pmJbhA5PYy8BotX4w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Ako planirate sudjelovati s priopćenjem, usmeno ili putem postera, molimo da prijavni obrazac dostavite najkasnije do8. srpnja 2022. godine.  Ako planirate sudjelovati kao slušač molimo da prijavni obrazac pošaljete najkasnije do 1. rujna 2022. godine.

Sažetak istraživanja, prijavljen na predlošku dostupnom online na adresi

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWofb25jC6Vb9jp-5cUL1jzPhyeCpCaAbN_AnKg7waUWH57Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

treba dostaviti najkasnije do 8. srpnja 2022. godine

Organizacijski odbor će između prijavljenih usmenih priopćenja (ukoliko njihov broj bude veći od raspoloživih termina za usmena izlaganje doktoranada) izabrati tko će usmeno predstaviti svoja istraživanja, a o čemu ćete biti obaviješteni najkasnije do 22. srpnja 2022.  Doktorandi koji ne budu izabrani za usmeno izlaganje, predstavit će svoje rezultate u obliku postera.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća vezano uz prijave i sudjelovanje na Danima doktorata biotehničkog područja 2022. slobodno se javite na e-mail adresu prof. dr. sc. Blaženke Kos (bkos@pbf.hr ) voditeljice doktorskog studija Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

S poštovanjem,

Organizacijski odbor Dana doktorata biotehničkog područja 2022.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije