YouTube
Instagram
Facebook
×

Erasmus+ za nastavno/nenastavno osoblje


Vrste mobilnosti za nastavno/nenastavno osoblje:

  1. podučavanje (STA) – nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica te nenastavno osoblje iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH  (najmanje 8 sati nastave)
  2. osposobljavanje (STT) – nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica
  3. kombinirana mobilnost podučavanja i osposobljavanja - nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica (najmanje 4 sata nastave)

Razdoblje u kojem se može ostvariti mobilnost određeno je natječajem.    


Mobilnost odlaznog osoblja u svrhu podučavanja na partnerskim ustanovama ostvaruje se isključivo na temelju međuinstitucijskih sporazuma koji se sklapaju između Sveučilišta u Zagrebu (sastavnica) i inozemnih ustanova kojima je odobrena Erasmus sveučilišna povelja. Za osposobljavanje nije potrebno prethodno sklopiti međuinstitucijski sporazum. Odnos između člana osoblja i dotične ustanove određen je individualnim planom rada. Mobilnost je moguća u države koje sudjeluju u programu Erasmus+ (države članice Europske unije, EFTA države (bez Švicarske), Turska i Makedonija).


Mobilnost osoblja može trajati najkraće 2 dana, a najdulje 2 mjeseca (ne računajući dane provedene na putu).


Financirat će se najviše 5 dana mobilnosti, ali sama mobilnost može trajati i duže odnosno kako je dogovoreno s inozemnom ustanovom. Financijska potpora uključuje potporu za životne troškove i potporu za putne troškove. Detalji o financijskoj potpori objavljeni su uz natječaj.


Kandidati za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja odabiru se putem natječaja koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu. 


Odabir kandidata vrši Povjerenstvo za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu. Nastavno i nenastavno osoblje koje se prijavi na natječaj i prođe administrativnu provjeru, ali ne uđe u krug stipendiranog osoblja može na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant staff).

 

Tablica iznosa za životne troškove i putne troškove

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije