YouTube
Instagram
Facebook
×

Opći podaci

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije je međunarodno prepoznatljiva institucija u školovanju visokostručnih kadrova za potrebe šumarstva, prerade drva i proizvodnje namještaja.


Intenzivni razvoj visokoškolske šumarske nastave veže se uz 1898. godinu kada počinje izvođenje visokoškolske nastave na Šumarskoj akademiji u okviru Mudroslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Od tada pa do danas Šumarski je fakultet u stalnom usponu te sustavno razvija izvrsnost u obrazovanju i istraživanju u šumarstvu, drvnoj tehnologiji i srodnim područjima, koja se temelji na uspostavi sustava kvalitete te prijenosu i primjeni znanja za dobrobit i prosperitet svih sastavnica društvene zajednice.
Fakultet, s priroritetom djelovanja usmjernim na studente, a u suradnji s gospodarstvom i javnim sektorom u Hrvatskoj i inozemstvu aktivno sudjeluje u stvaranju znanja i tehnologija u područjima životnih i okolišnih znanosti.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije