YouTube
Instagram
Facebook
×

Svečani prijem studenata 1. godine Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u akad. god. 2020/21.


Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u Velikom amfiteatru, je u četvrtak, 01. listopada 2020. godine, uz pridržavanje svih preporučenih epidemioloških mjera i preporuka, održan svečani prijem studenata prve godine preddiplomskih sveučilišnih studija Šumarstva (u 10:00 sati) i Drvne tehnologije (u 12:30 sati). Također je 05. listopada 2020. godine, u 10:00 sati, na istome mjestu i na istovjetan način, održan prijem studenata preddiplomskog sveučilišnog studija Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša.

Na početku svečanog prijema studentima prve godine sveučilišnih preddiplomskih studija se pozdravnim govorom obratio dekan Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije prof. dr.sc. Tibor Pentek. Dekan je studentima čestitao na upisu i zaželio im dobrodošlicu u ime svih nastavnika i ostalih zaposlenika Fakulteta te u svoje ime. Nadalje, dekan je studente upoznao s programom svečanog prijema te predstavio ostale sudionike prijema koji su se kasnije obratili studentima, prodekane, voditelje studija, voditeljicu Studentske referade, predsjednika Studentskog zbora Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije i dr. Zaželio je brucošima puno uspjeha tijekom studiranja te izrazio nadu da ćemo se svi, kroz nešto više od tri godine, opet susresti na istom mjestu povodom njihove promocije nakon uspješno završenog preddiplomskog studija.

Potom je dekan prof. dr. sc. Tibor Pentek, kroz 20-minutnu prezentaciju predstavio: 1. povijesni razvoj visokoškolske nastave na Fakultetu, koja se na ovoj znanstveno-nastavnoj ustanovi održava pune 122. godina, 2. trenutnu organizacijsku strukturu Fakulteta, 3. današnje studijske programe svih razina studija i 4. infrastrukturne i ljudske potencijale Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, s posebnim naglaskom na fakultetske nastavno-pokusne šumske objekte i laboratorije.

Na kraju prezentacije dekan je posebno naglasio slijedeće činjenice:

  1. na nastavnicima  Fakulteta je velika obaveza i odgovornost da vam tijekom preddiplomskog, a kasnije i diplomskog studija osiguraju znanje, vještine i kompetencije kojima će te biti konkurentni na tržištu rada u Republici Hrvatskoj ali i u zemljama Europske unije
  2. nastavnici i nenastavno osoblje Fakulteta su ovdje zbog vas, studenata, te će vam u svakom trenutku biti na raspolaganju i izići  vam u susret
  3. vaša je dužnost, poštovane kolegice i kolege studenti, marljivo i predano studirati, svakodnevno aktivno sudjelovati u svim nastavnim aktivnostima, polagati ispite i redovito upisivati više godine studija; vaše je pravo dragi brucoši, a to se od vas očekuje, sudjelovati i u izvannastavnim aktivnostima te u svakodnevnom životu Fakulteta
  4. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije ove godine obilježava 122. obljetnicu organizirane visokoškolske šumarske nastave, odnosno 72. obljetnicu organizirane visokoškolske drvnotehnološke nastave, što je vrlo vrijedan doseg kojim se malo koji šumarski fakultet u Europi, a nijedan u regionalnom okruženju može podičiti; budite ponosni što ste i vi jedan vrlo važan, najvažniji dio našega Fakulteta, njegov smisao i bit, esencija njegova postojanja.

Studentima su ovom prilikom podijeljene studentske iskaznice,vodič za brucoše, zaštitne maske i zaštitne kacige za terensku/praktičnu nastavu. Uz navedeno 50 % najbolje rangiranih studenata na ljetnom upisnom roku su od Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije na poklon dobili tablete.

Slika 1. Uvodni govor dekana Fakulteta prof. dr. sc. Tibora Penteka

Slika 2. Studenti I. godine preddiplomskog studija Šumarstva tijekom intoniranja himne RH

Slika 3. Govor prodekana Šumarskog odsjeka prof. dr. sc. Josipa Margaletića

Slika 4. Obraćanje voditelja preddiplomskog sveučilišnog studija Šumarstva doc. dr. sc. Krunoslava Teslaka

Slika 5. Obraćanje predsjednika Studentskog zbora  Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Tomislava Gržana

Slika 6. Prodekan za znanstveno-istraživački rad doc. dr. sc. Stjepan Mikac uručuje studentima studentske iskaznice, vodič za brucoše, zaštitne maske i zaštitne kacige za terensku/praktičnu nastavu

Slika 7.   50 % najbolje rangiranih studenata svakog preddiplomskog sveučilišnog studija na ljetnom upisnom roku je na poklon dobilo tablete

Slika 8. Govor prodekana Drvnotehnološkog odsjeka prof. dr. sc. Stjepana Pervana

Slika 9. Obraćanje voditelja preddiplomskog sveučilišnog studija  Drvne tehnologije izv. prof. dr. sc. Bogoslava Šefca

Slika 10. Studenti I. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Drvne tehnologije tijekom dekanovog govora

Slika 11. Studenti I. godine preddiplomskog studija Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša tijekom dekanovog govor

Slika 12. Obraćanje voditelja preddiplomskog studija Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša doc. dr. sc. Vinka Paulića

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije