×

Merlin

E-učenje / E-learning

(Electronic Learning - Elektroničko učenje)

Postoji više različitih definicija e-učenja, a one obično ovise o profesiji i iskustvima osoba koje ih koriste. Možemo ih i svrstati u one koje stavljaju naglasak na tehnologiju i one koje stavljaju naglasak na obrazovanje (učenje i poučavanje).
Sam se naziv osim osnovnog objašnjenja (elektroničko učenje) može interpretirati na više načina:
- Experience Learning (iskustveno učenje)
- Everywhere Learning (učenje "posvuda")
- Enhanced Learning (povećano, bolje učenje)
- Extended Learning (prošireno učenje)
 
E-učenje prema Strategiji e-učenja Sveučilišta u Zagrebu možemo definirati kao proces obrazovanja (proces učenja i podučavanja) koji se izvodi uz uporabu nekog oblika informacijske i komunikacijske tehnologije, a s ciljem unapređenja kvalitete toga procesa i kvalitete ishoda  obrazovanja. Više o tome može se naći na stranicama Sveučilišta.


Klasifikacija e-učenja

E-učenje obuhvaća različite aspekte korištenja ICT-a u obrazovanju pa ovisno o intenzitetu i načinu korištenja ICT-a razlikujemo nekoliko oblika e-učenja:
•    klasična nastava - nastava u učionici (f2f - face- to -face)
•    nastava uz pomoć ICT-a - tehnologija u službi poboljšanja klasične nastave (ICT supported teaching and learning)
•    hibridna ili mješovita nastava - kombinacija nastave u učionici i nastave uz pomoć tehnologija (hybrid, mixed mode ili blended learning)
•    online nastava - nastava je uz pomoć ICT-a u  potpunosti organizirana na daljinu  (fully online)
Uvođenjem E-učenja želi se u procesu obrazovanja ostvariti aktivan partnerski odnos nastavnika i studenata, prilagođen osobinama i potrebama svakog studenta, s jasno postavljenim obrazovnim ciljevima i jasno dodijeljenim odgovornostima za postizanje tih ciljeva. Želi se postići optimalna kombinacija klasične nastave u učionici i nastave uz pomoć informacijske i komunikacijske tehnologije. Vještine stečene tijekom studija trebaju predstavljati temelj za cjeloživotno obrazovanje i daljnje samostalno učenje i znanstveno utemeljeno prikupljanje i tumačenje podataka i informacija.
 
Prema postavljenoj strategiji Sveučilišni računski centar (SRCE) ustrojio je Centar za e-učenje, koji djeluje kao središte za podršku ustanovama, nastavnicima i studentima pri uporabi tehnologija i alata e-učenja.


 
U okviru centra postoji web sustav za e-učenje Merlin.
To je sustav za e-učenje uspostavljen kao platforma za projekte primjene e-učenja, odnosno izvođenje kolegija sveučilišnih studija uz primjenu tehnologija e-učenja.
Merlin se temelji na sustavu otvorenog koda Moodle koji je dodatno razrađen i prilagođen potrebama korisnika.

Sustav održavaju djelatnici Centra za e-učenje osiguravajući pouzdan i neprekidan rad sustava i njegovu dostupnost sveučilišnim ustanovama, nastavnicima i studentima, te ujedno pružajući tehničku podršku u uporabi sustava.

U sklopu Merlina možete potražiti materijale pojedinih predmeta koje slušate na Šumarskom fakultetu, tamo se nalazi i e-portfolio sustav kao i sustav za webinare.
 
U sustav za e-učenje Merlin možete se prijaviti pomoću svojega korisničkoga identiteta iz sustava AAI@EduHr.
 

Uvjeti korištenja sustava definirani su Pravilnikom o organizaciji i korištenju sustava za e-učenje Merlin.

 

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije