YouTube
Instagram
Facebook
×

Upisi u više godine studija


UPISI STUDENATA U VIŠE GODINE STUDIJA

 

Upisi studenata u akademsku godinu 2022./2023. (zimski semestar), odvijat će se u razdoblju od 05.09.2022. – 30.09.2022.

  • Upisi se obavljaju putem Studomata
  • Nakon obavljenog upisa putem Studomata, popunjeni upisni list, potvrda o izvršenoj uplati troškova upisa (250kn), te potvrda o uplaćenoj participaciji troškova školarine (ukoliko je ima) dostavlja se u Studentsku referadu u roku od dva dana od upisa.
  • Zamolbe za mirovanje studija zaprimaju se u Studentskoj referadi u periodu od 05.09.2022. – 23.09.2022.

(nakon proteka navedenog roka zamolbe se neće uzeti u razmatranje)

 

VAŽNO:

 

Studenti koji su akademske godine 2020./2021. i 2021/2022. upisali

1. godinu diplomskog studija

  • Šumarstvo;  smjer: Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem

                       smjer: Tehnika, tehnologija i management u  šumarstvu  

  • Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša

 

N E  U P I S U J U

se putem Studomata, već upis obavljaju u studentskoj referadi

 

Aktualno

29.03.2023

Posjet studenata iz Kanade

U sklopu međunarodne suradnje FŠDT-a, od 12. do 18. ožujka 2023. godine, ostvaren je studijski posjet  14 studenata i dva profesora šumarstva s Collège de Rimouski (Quebec, Canada), koje je vodila nastavnica Nadia Tremblay. 

23.03.2023

Održan prvi CROFOR - Croatian Forestry Forum

Povodom Međunarodnog dana šuma i Dana kvalitete Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije 22. ožujka 2023. godine održan je prvi CROFOR - Croatian Forestry Forum.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije