YouTube
Instagram
Facebook
×

Upisi u više godine studija


UPISI STUDENATA U VIŠE GODINE STUDIJA

 

Upisi studenata u akademsku godinu 2023./2024. (zimski semestar), odvijat će se u razdoblju od 18.09. – 29.09.2023.

  • Upisi se obavljaju putem Studomata
  • Nakon obavljenog upisa putem Studomata, popunjeni upisni list, potvrda o izvršenoj uplati troškova upisa (34 eur/256,17 kn), te potvrda o uplaćenoj participaciji troškova školarine (ukoliko je ima) dostavlja se u Studentsku referadu na adresu elektroničke pošte studref@sumfak.hr
  • Dokumenti (upisni list, potvrda o upisnini i participaciji školarine dostavljaju su zajedno u jednom e-mailu, u protivnom upis neće moći biti obavljen u cijelosti.

 

UVJETI UPISA:

  • Student ima pravo upisa u višu godinu ako je u prethodnoj godini ostvario 50 ECTS bodova (za upis 2. godine 50 ECTS-a iz prve, za upis 3. godine 110 ECTS bodova (60 ECTS-a iz prve i 50 ECTS-a iz druge).
  • Student koji redovito upisuje narednu godinu upisuje nepoložene predmete iz zimskog semestra i cijeli slijedeći zimski semestar (3. ili 5.)
  • Student koji ponavlja godinu upisuje nepoložene predmete iz zimskog semestra i predmete iz slijedećeg zimskog semestra do ukupnog opterećenja do 35 ECTS po semestru.

 

PLAĆANJE:

  • Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godine ostvarili 55 ECTS bodova, oslobođeni su plaćanja školarine, odnosno imaju pravo na subvenciju školarine u punom iznosu.
  • Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 30 ECTS do 55 ECTS bodova plaćaju iznos participacije koji se dobije množenjem cijene 1 ECTS boda (18,58 EUR/140,00 kn) s brojem nepoloženih ECTS-a.
  • Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili manje od 30 ECTS bodova plaćaju puni iznos školarine od 1114,87 EUR/8400,00 kn.

Participaciju  školarine student može se platiti odjednom ili u ratama (do 3 rate).

  • Školarina se plaća na IBAN Fakultet šumarstva i drvne tehnologije IBAN: HR0923600001101340148

 Model: 00

Poziv na broj:  

Šumarstvo                                                                                      - 501010

Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša                   - 501010

Drvna tehnologija                                                                      - 501011

Stručni studij drvna tehnologija                                          - 50111

           Šumarstvo:

           smjer – Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem  - 50112

           smjer -  Tehnika, tehnologije i management u šumarstvu            - 50112

Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša                                                  - 50112               

Drvnotehnološki procesi                                                                                         - 50113

          Oblikovanje proizvoda od drva                                                                  - 50113

   

Sukladno uputama koje su pristigle sa Sveučilišta u Zagrebu 14. rujna 2023., a vezano za novi Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) donosimo određena pojašnjenja vezano za upise, polaganje ispita, ECTS bodove i reguliranje statusa studenata:

•             Student u redovitom statusu ima pravo najviše jednom ponavljati svaku studijsku godinu.

•             Student u redovitom statusu mora imati najmanje 50 ECTS bodova u akademskoj godini da stekne uvjet upisa u višu godinu studija, odnosno da ne ponavlja godinu studija, a student u izvanrednom statusu mora ostvariti najmanje 30 ECTS bodova u akademskoj godini.

•             Student ne gubi pravo studiranja nakon što ne položi ispit iz istoga kolegija nakon ponovljenog upisa.

•             Student može isti kolegiji upisivati više puta, u skladu sa studijskim programom i izvedbenim planom studija uz ograničenje iz članka 77. st. 6. Zakona (dvostruko trajanje studija).

•             Student ima pravo jednom promijeniti izabrani studij uz zadržavanje prava na subvencioniranje troškova školarine u cijelosti.

•             Studenti koji su u zadnje dvije godine studija ostvarili manje od 35 ECTS bodova ne gube pravo studiranja, već mogu upisati novu akademsku godinu (ako time ne bi prekoračili dvostruko trajanje studija).

•             Student koji je izgubio redoviti status jer je iskoristio pravo ponavljanja studijske godine može nastaviti studirati u izvanrednom statusu na studiju koji se prema izvedbenom planu studija izvodi u punoj nastavnoj satnici, uz ograničenje iz članka 77. st. 6. Zakona (dvostruko trajanje studija). Student može status iz redovitog u izvanredni promijeniti samo jednom tijekom studija, na vlastiti zahtjev i uz ostvarenje prethodno navedenih uvjeta, a u skladu s općim aktom sastavnice na kojoj studira. Prijelaz nije moguć tijekom akademske godine. Student upisom akademske godine regulira svoj status, a studijske obveze može upisivati semestralno ili za cijelu godinu, u skladu s općim aktom sastavnice.  Takav student snosi troškove studija u cijelosti ili dijelom u skladu s općim aktom sastavnice i ne ostvaruje prava iz studentskog standarda, osim prava na obavljanje studentskih poslova prema zakonu koji uređuje obavljanje studentskih poslova, uz uvjet da nije u radnom odnosu niti obavlja samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja te prava na zdravstveno osiguranje pod uvjetima utvrđenim zakonom koji uređuje obvezno zdravstveno osiguranje.

 

Zamolba za upis studija u izvanrednom statusu

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije