YouTube
Instagram
Facebook
×

Od terena do nasada: karakteristike i prilagodljivost na stres prirodnih populacija pitomoga kestena i maruna - HRZZ projekt


Akronim: CHESTNUT AND MARRON

Voditeljica: prof. dr. sc. Marilena Idžojtić

Projekt financira: Hrvatska zaklada za znanost

Znanstvena područja: Interdisciplinarni, Biotehničke znanosti, Prirodne znanosti

Znanstvena polja: Šumarstvo, Biologija, Prehrambena tehnologija

Ustanova: Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

Trajanje: 16. 10. 2018. - 15. 10. 2022.

Suradnici:doc. dr. sc. Igor Poljakdoc. dr. sc. Vibor Roje, doc. dr. sc. Damir Drvodelić, doc. dr. sc. Ivan Perković, prof. dr. sc. Zlatko Liber, doc. dr. sc. Marin Ježić, prof. dr. sc. Mirna Ćurković Perica, prof. dr. sc. Ines Panjkota Krbavčić


Sažetak

Pitomi kesten (Castanea sativa Mill.) važna je, široko rasprostranjena, višestruko korisna vrsta drveća u mediteranskom području, od koje se koriste drvo, plodovi, med i tanin. Rak kestenove kore, uzrokovan introducirnom gljivom Cryphonectria parasitica, ugrožava opstanak sastojina pitomog kestena. Glavni cilj ovoga projekta je utvrditi: (1) neutralnu i adaptivnu raznolikost u prirodnim populacijama pitomog kestena u Hrvatskoj iz okolišno različitih staništa; (2) povezanost genetičke strukture, morfološke raznolikosti, kemijske raznolikosti i okolišnih razlika (klimatskih i pedoloških) u prirodnim populacijama i kultivarima pitomog kestena; (3) kvalitetu sjemena i zahtjeve za klijanje sjemena pitomog kestena; (4) genetičku osnovu raznolikosti za adaptivna svojstva na sadnicama uzgojenima u stakleniku i u recipročno-transpantacijskim pokusima; (5) epigenetičke odgovore na sušni stres; (6) tolerantnost selekcioniranih genotipova na patogene; (7) otpornost na patogene sadnica uzgojenih u rasadniku; (8) povezanost između populacijsko-genetičkog pristupa i pokusa u stakleniku kao i recipročno-transplantacijskih pokusa; (9) nastavak dugoročnog praćenja populacija C. parasitica; (10) neutralnu i adaptivnu raznolikost hrvatskih kultivara pitomog kestena; (11) razlike između hrvatskih kultivara pitomog kestena u morfologiji listova i plodova te kemijskom sastavu plodova; (12) razgraničenje sjemenskih zona i izrada smjernica za prijenos sjemena za hrvatske populacije pitomog kestena. Osim doprinosa osnovnim znanstvenim spoznajama o biologiji i ekološkim odnosima pitomog kestena, rezultati ovoga projekta doprinijet će održivom gospodarenju sastojinama pitomog kestena u Hrvatskoj. Rezultati će direktno doprinijeti zaštiti geografskog porijekla maruna, autohtonih hrvatskih kultivara pitomog kestena. Također će biti selekcionirani genotipovi tolerantni na sušni stres kao i oni s većom tolerancijom na biotski stres, odnosno infekciju gljivom Cryphonectria parasitica.

 

Ključne riječi: pitomi kesten, Castanea sativa, marun, raznolikost, adaptabilnost, epigenetika, rak kestenove kore, Cryphonectria parasitica, otpornost, sjemenske zone

Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije