YouTube
Instagram
Facebook
×

Od terena do nasada: karakteristike i prilagodljivost na stres prirodnih populacija pitomoga kestena i maruna - HRZZ projekt


Akronim: CHESTNUT AND MARRON

Voditeljica: prof. dr. sc. Marilena Idžojtić

Projekt financira: Hrvatska zaklada za znanost

Znanstvena područja: Interdisciplinarni, Biotehničke znanosti, Prirodne znanosti

Znanstvena polja: Šumarstvo, Biologija, Prehrambena tehnologija

Ustanova: Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

Trajanje: 16. 10. 2018. - 15. 10. 2022.

Suradnici:doc. dr. sc. Igor Poljakdoc. dr. sc. Vibor Roje, doc. dr. sc. Damir Drvodelić, doc. dr. sc. Ivan Perković, prof. dr. sc. Zlatko Liber, doc. dr. sc. Marin Ježić, prof. dr. sc. Mirna Ćurković Perica, prof. dr. sc. Ines Panjkota Krbavčić


Sažetak

Pitomi kesten (Castanea sativa Mill.) važna je, široko rasprostranjena, višestruko korisna vrsta drveća u mediteranskom području, od koje se koriste drvo, plodovi, med i tanin. Rak kestenove kore, uzrokovan introducirnom gljivom Cryphonectria parasitica, ugrožava opstanak sastojina pitomog kestena. Glavni cilj ovoga projekta je utvrditi: (1) neutralnu i adaptivnu raznolikost u prirodnim populacijama pitomog kestena u Hrvatskoj iz okolišno različitih staništa; (2) povezanost genetičke strukture, morfološke raznolikosti, kemijske raznolikosti i okolišnih razlika (klimatskih i pedoloških) u prirodnim populacijama i kultivarima pitomog kestena; (3) kvalitetu sjemena i zahtjeve za klijanje sjemena pitomog kestena; (4) genetičku osnovu raznolikosti za adaptivna svojstva na sadnicama uzgojenima u stakleniku i u recipročno-transpantacijskim pokusima; (5) epigenetičke odgovore na sušni stres; (6) tolerantnost selekcioniranih genotipova na patogene; (7) otpornost na patogene sadnica uzgojenih u rasadniku; (8) povezanost između populacijsko-genetičkog pristupa i pokusa u stakleniku kao i recipročno-transplantacijskih pokusa; (9) nastavak dugoročnog praćenja populacija C. parasitica; (10) neutralnu i adaptivnu raznolikost hrvatskih kultivara pitomog kestena; (11) razlike između hrvatskih kultivara pitomog kestena u morfologiji listova i plodova te kemijskom sastavu plodova; (12) razgraničenje sjemenskih zona i izrada smjernica za prijenos sjemena za hrvatske populacije pitomog kestena. Osim doprinosa osnovnim znanstvenim spoznajama o biologiji i ekološkim odnosima pitomog kestena, rezultati ovoga projekta doprinijet će održivom gospodarenju sastojinama pitomog kestena u Hrvatskoj. Rezultati će direktno doprinijeti zaštiti geografskog porijekla maruna, autohtonih hrvatskih kultivara pitomog kestena. Također će biti selekcionirani genotipovi tolerantni na sušni stres kao i oni s većom tolerancijom na biotski stres, odnosno infekciju gljivom Cryphonectria parasitica.

 

Ključne riječi: pitomi kesten, Castanea sativa, marun, raznolikost, adaptabilnost, epigenetika, rak kestenove kore, Cryphonectria parasitica, otpornost, sjemenske zone

Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

15.05.2024

GREEN2024

 1st Announcement for conference GREEN2024

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije