YouTube
Instagram
Facebook
×

prof. dr. sc. Marilena Idžojtić

Redovita profesorica u trajnom zvanju

Marilena Idžojtić

Lokacija: crvena zgrada, 2. kat, soba 231

Telefon: +385 1 2352522

E-mail: midzojtic@sumfak.hr

Nastava

Radno iskustvo

Datumi (od – do): 1991.-danas
Ustanova zaposlenja: Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
Naziv radnog mjesta: redoviti profesor u trajnom zvanju
Područje rada: šumarska dendrologija, hortikulturna dendrologija


Nastava

 • Dendrologija, Ukrasna dendroflora, Egzotične drvenaste biljke (preddiplomski studij Šumarstvo)
 • Dendrologija, Egzotične drvenaste biljke (preddiplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša)
 • Osnove dendrologije (preddiplomski studij Drvna tehnologija)  
 • Hortikulturna dendrologija (diplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša) 
 • Primijenjena dendrologija (poslijediplomski doktorski studij Šumarstvo i drvna tehnologija)
 • Dendroflora u oblikovanju prostora (poslijediplomski doktorski studij Šumarstvo i drvna tehnologija)
 • Ukrasno drveće i grmlje, Dendroflora u oblikovanju prostora, Arboretumi-žive zbirke drveća i grmlja (poslijediplomski specijalistički studij Ekološko oblikovanje krajolika, zaštita prirode i hortikultura)
 • Selekcija i razmnožavanje ukrasnog drveća i grmlja (poslijediplomski specijalistički studij Oplemenjivanje i očuvanje genetske raznolikosti šumskog drveća)

 

Znanstveni interesi

 • Varijabilnost i očuvanje genofonda plemenitih listača
 • Invazivne drvenaste vrste u Hrvatskoj
 • Imele u Hrvatskoj (Loranthus europaeus, Viscum album, Arceuthobium oxycedri) - biologija, ekologija, rasprostranjenost, vrste domaćini
 • Križanci borova (Pinus nigra, P. sylvestris, P. densiflora, P. thunbergiana)
 • Dendroflora (autohtona i ukrasna alohtona)
 • Morfološka i kemijska varijabilnost populacija i konzervacijska biologija

 

Organizacijske vještine i kompetencije

Voditeljica poslijediplomskog doktorskog studija Šumarstvo (od ak. god. 2012./2013. do 2013./2014.)

Voditeljica preddiplomskog studija Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša (od ak. god. 2005./2006. do 2010./2011.)

Predstojnica Zavoda za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku (od 2008. do 2012. godine)

Članica Uredničkog odbora časopisa: Šumarski list (2006-danas), Forestry Review (2012-danas).

 

Članstva u znanstvenim i stručnim organizacijama

 • Akademija šumarskih znanosti,
 • Hrvatsko šumarsko društvo,
 • Hrvatsko botaničko društvo,
 • Istočnoalpsko-dinarsko društvo za istraživanje vegetacije,
 • Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije

 

Znanstveno usavršavanje

 • Agronomski fakultet Kyushu Tokai Sveučilišta u Kumamotu, Japan (stipendija The Matsumae International Foundation iz Tokija) (2000./2001., jedan semestar)
 • Institut za biljnu fiziologiju Karl-Franzens Sveučilišta u Grazu, Austrija (austrijska državna stipendija "Bewerber aus aller Welt") (1996./1997., jedan semestar)
 • Institut za biljnu fiziologiju Karl-Franzens Sveučilišta u Grazu, Austrija (1993./1994., jedan mjesec)

 

Projekti

 • Znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske:

Projekt 068-0242108-2773: "Varilabilnost i očuvanje genofonda plemenitih listača u Hrvatskoj" – voditeljica
Projekt 0068101: "Imele u Hrvatskoj - biologija, ekologija, rasprostranjenost, vrste domaćini" - voditeljica
Projekt 2003-107: "Ključ i atlas za determinaciju plodova i sjemenki autohtonih i alohtonih vrsta drveća i grmlja, s interaktivnom provjerom znanja" – voditeljica
Projekt 2001-008: "Interaktivni ključ za determinaciju listopadne dendroflore u zimskom periodu"  – voditeljica
Projekt 068043: "Morfološka, anatomska i kemijska obilježja hibrida četiriju vrsta borova i njihova identifikacija" – voditeljica
Projekt 068005: "Ukrasna dendroflora u hrvatskom urbanom šumarstvu" – suradnica 

 • Znanstveni projekti Hrvatskih šuma d.o.o.:

"Revitalizacija Arboretuma Lisičine" - voditeljica
"Invazivne drvenaste vrste u Hrvatskoj" - voditeljica
"Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava" – suradnica
"Zaštita i unapređenje proizvodnje biomase u ulozi podržavanja višestrukih uloga i funkcija šuma", potprojekt "Osiguranje obnove kao mjere stabilnosti i potrajne proizvodnje fitomase u prirodnim šumskim ekosustavima" – suradnica

 •  IPA projekt "Priroda je prva" (Nature No.1) - stručnjak - izrada Studije determinacije drveća i grmlja u Arboretumu Lisičine (2011. - 2012.)
 •  Zaklada Adris: "Specifikacija plodova lovranskog maruna" - voditeljica (2013. - 2014.)
 •  Hrvatska zaklada za znanost: "Raznolikost i interakcije kestena, patogene gljive koja izaziva rak kestena i virusa koji inficira gljivu: učinak na oporavak kestena" - suradnica (2014. - 2017.)
 • Swiss National Science Foundation: "Invasive chestnut diseases in the Balkans and Georgia - epidemiological research and management options" - suradnca (2014. - 2017.)
 •  COST Action FP1403 "Non-native tree species for European forests - experiences, risks and opportunity (NNEXT)" (2014. - 2018.)
 • Hrvatska zaklada za znanost: "Od terena do nasada: karakteristike i prilagodljivost na stres prirodnih populacija pitomoga kestena i maruna" - voditeljica (2018. - 2022.)
 • Hrvatsko-švicarski istraživački program 2019. - 2023.: "Dynamics of virus interfection in mycrovirus-mediated biological control of a fungal pathogen" - suradnica

 

Udžbenici i autorske knjige

 

Publikacije 

Herbarijska zbirka

 

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije