YouTube
Instagram
Facebook
×

prof. dr. sc. Marilena Idžojtić

Redovita profesorica u trajnom izboru

Marilena Idžojtić

Lokacija: crvena zgrada, 2. kat, soba 231

Telefon: +385 1 2352522

E-mail: midzojtic@sumfak.unizg.hr

Nastava


Radno iskustvo

Datumi (od – do): 1991.-danas
Ustanova zaposlenja: Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
Naziv radnog mjesta: redoviti profesor u trajnom zvanju
Područje rada: šumarska dendrologija, hortikulturna dendrologija


Nastava

Dendrologija, Ukrasna dendroflora, Egzotične drvenaste biljke (preddiplomski studij Šumarstvo)

Dendrologija, Egzotične drvenaste biljke (preddiplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša)

Osnove dendrologije (preddiplomski studij Drvna tehnologija)  

Hortikulturna dendrologija (diplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša) 

Primijenjena dendrologija (poslijediplomski doktorski studij Šumarstvo i drvna tehnologija)

Dendroflora u oblikovanju prostora (poslijediplomski doktorski studij Šumarstvo i drvna tehnologija)

Ukrasno drveće i grmlje, Dendroflora u oblikovanju prostora, Arboretumi-žive zbirke drveća i grmlja (poslijediplomski specijalistički studij Ekološko oblikovanje krajolika, zaštita prirode i hortikultura)

Selekcija i razmnožavanje ukrasnog drveća i grmlja (poslijediplomski specijalistički studij Oplemenjivanje i očuvanje genetske raznolikosti šumskog drveća)

 

Znanstveni interesi

Konzervacijska biologija šumskog drveća

Populacijska genetika šumskog drveća

Biologija i ekologija imela

Morfometrijska i kemijska identifikacija križanaca borova

Invazivne strane drvenaste vrste

Autohtona dendroflora

Ukrasna alohtona dendroflora

 

Organizacijske vještine i kompetencije

Predstavnica Republike Hrvatske u European Forest Genetics Resources Programme (EUFORGEN), Conifers Network; koordinator programa: International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI), Rim, Italija (2000. - 2009.)

Predstojnica Zavoda za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku (2008. - 2012.)

Voditeljica preddiplomskog studija Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša (2005. - 2011.)

Voditeljica doktorskog studija Šumarstvo (2012. - 2014.)

Članica panela za vrednovanje projektnih prijedloga Hrvatske zaklade za znanost, panel Znanost o životu (Panel ZŽ 4) (2019. - danas)

Voditeljica Dendrološke sekcije Hrvatskog botaničkog društva (2012. - 2017.)

Članica Povjerenstva za doktorske radove Sveučilišta u Zagrebu (2016. - danas)

Voditeljica dendrološke zbirke i herbarija Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (1991. - 2010.)

 

Urednički odbori znanstvenih časopisa

Šumarski list, članica (2006. - danas)

Forestry Review, članica (2012. - danas)

 

Članstva u znanstvenim i stručnim organizacijama

Akademija šumarskih znanosti,

Hrvatsko šumarsko društvo,

Hrvatsko botaničko društvo,

Istočnoalpsko-dinarsko društvo za istraživanje vegetacije,

Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije

 

Znanstveno usavršavanje

Agronomski fakultet Kyushu Tokai Sveučilišta u Kumamotu, Japan (stipendija The Matsumae International Foundation iz Tokija) (2000./2001., jedan semestar)

Institut za biljnu fiziologiju Karl-Franzens Sveučilišta u Grazu, Austrija (austrijska državna stipendija "Bewerber aus aller Welt") (1996./1997., jedan semestar)

Institut za biljnu fiziologiju Karl-Franzens Sveučilišta u Grazu, Austrija (1993./1994., jedan mjesec)

 

Projekti

 

 1.  Hrvatska zaklada za znanost: "Od terena do nasada: karakteristike i prilagodljivost na stres prirodnih populacija pitomoga kestena i maruna" - voditeljica (2018. - 2022.)
 2.  Hrvatsko-švicarski istraživački program: "Dynamics of virus interfection in mycrovirus-mediated biological control of a fungal pathogen" - suradnica (2019. - 2023.)
 3.  Nacionalni park Brijuni: "Dendrološka i perivojna baština Nacionalnog parka Brijuni" - voditeljica (2021. - 2022.)
 4.  Nacionalni park Brijuni: "Determinacija i valorizacija postojećih drvenastih svojti i prijedlog novih svojti za uređenje Brijunskog mediteranskog vrta" - voditeljica (2021. - 2022.)
 5.  Hrvatska zaklada za znanost: "Raznolikost i interakcije kestena, patogene gljive koja izaziva rak kestena i virusa koji inficira gljivu: učinak na oporavak kestena" - suradnica (2014. - 2017.)
 6.  Swiss National Science Foundation: "Invasive chestnut diseases in the Balkans and Georgia - epidemiological research and management options" - suradnca (2014. - 2017.)
 7.  Zaklada Adris: "Specifikacija plodova lovranskog maruna" - voditeljica (2013. - 2014.)
 8.  IPA projekt "Priroda je prva" (Nature No.1) - voditeljica izrade Studije determinacije drveća i grmlja u Arboretumu Lisičine (2011. - 2012.)
 9.  MZOŠ, projekt 068-0242108-2773: "Varijabilnost i očuvanje genofonda plemenitih listača u Hrvatskoj" - voditeljica (2006. - 2010.)
 10.  MZOŠ, projekt 0068101: "Imele u Hrvatskoj - biologija, ekologija, rasprostranjenost, vrste domaćini" - voditeljica (2002. - 2005.)
 11.  MZOŠ, projekt 2003-107: "Ključ i atlas za determinaciju plodova i sjemenki autohtonih i alohtonih vrsta drveća i grmlja, s interaktivnom provjerom znanja" - voditeljica (2003. - 2004.)
 12.  MZOŠ, projekt 2001-008: "Interaktivni ključ za determinaciju listopadne dendroflore u zimskom periodu" - voditeljica (2001. - 2002.)
 13.  MZOŠ, projekt 068043: "Morfološka, anatomska i kemijska obilježja hibrida četiriju vrsta borova i njihova identifikacija" - voditeljica (2000.)
 14.  MZOŠ, projekt 068005: "Ukrasna dendroflora u hrvatskom urbanom šumarstvu" - suradnica (1996. - 2002.)
 15.  MZOŠ, projekt 4-04-029: "Dendroflora u funkciji urbanog šumarstva" - mladi istraživač (1991. - 1995.)
 16.  Sveučilište u Zagrebu: "Genetska i morfološka raznolikost populacija bijele (Alnus incana (L.) Moench) i crne johe (A. glutinosa (L.) Gaertn.) u Hrvatskoj" - suradnica (2020.)
 17.  Sveučilište u Zagrebu: "Raznolikost populacija krušvine (Pyrus spinosa Forssk.) u Hrvatskoj" - voditeljica (2019.)
 18.  Sveučilište u Zagrebu: "Morfometrijska istraživanja oskoruše (Sorbus domestica L.)" - voditeljica (2018.)
 19.  Sveučilište u Zagrebu: "Morfološka obilježja i kemijski sastav plodova oskoruše (Sorbus domestica L.) u dijelu prirodne rasprostranjenosti u Hrvatskoj" - voditeljica (2016. - 2017.)
 20.  Sveučilište u Zagrebu: "Diferencijacija i struktura populacija oskoruše (Sorbus domestica L.) u dijelu prirodne rasprostranjenosti u jugoistočnoj Europi" - voditeljica (2015.)
 21.  Sveučilište u Zagrebu: "Genetska raznolikost populacija oskoruše u Hrvatskoj" - voditeljica (2014.)
 22.  Sveučilište u Zagrebu: "Očuvanje genetske raznolikosti oskoruše (Sorbus domestica L.) u Hrvatskoj" - voditeljica (2013.)
 23.  Hrvatske šume d.o.o.: "Revitalizacija Arboretuma Lisičine" - voditeljica (2011. - 2015.)
 24.  Hrvatske šume d.o.o.: "Invazivne drvenaste vrste u Hrvatskoj" - voditeljica (2003. - 2005.)
 25.  Hrvatske šume d.o.o.: "Varijabilnost brekinje (Sorbus torminalis (L.) Crantz) u Hrvatskoj" - voditeljica (2003. - 2005.)
   

 

Udžbenici i autorske knjige

Idžojtić, M., 2019: Dendrology: Cones, Flowers, Fruits and Seeds. Elsevier - Academic Press, London, San Diego, Cambridge, Oxford. 767 pp.

Idžojtić, M., 2013: Dendrologija - Cvijet, češer, plod, sjeme. Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb. 672 pp. (udžbenik)

Idžojtić, M., 2009: Dendrologija – List. Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb. 904 pp. (udžbenik)

Idžojtić, M., 2005: Listopadno drveće i grmlje u zimskom razdoblju. Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb. 256 pp. (udžbenik)

 

Publikacije 

Bibliografija (CROSBI)

Google Scholar

ResearchGate

Dendrologija

Herbarijska zbirka

 

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije