YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Osnove dendrologije

DT2002N - obavezni
Opterećenje: 15(P) + 30(A)
Cilj predmeta: Studenti stječu teorijsko i praktično znanje o gospodarski važnim autohtonim i alohtonim vrstama drveća. Teorijsko znanje obuhvaća biološka svojstva, morfološka obilježja i areal. Praktično studenti stječu sposobnost prepoznavanja gospodarski važnog drveća na osnovi različitih morfoloških obilježja: habitusa, kore, izbojaka listopadnih vrsta zimi, listova, češera, plodova i sjemenki.
Sadržaj predmeta: Predavanja: 1. Osnovni botanički i dendrološki pojmovi važni za razumijevanje predmeta. 2. Biološka svojstva, morfološka obilježja, broj vrsta i areal rodova unutar porodice Pinaceae (prvi dio). Biološka svojstva, morfološka obilježja, areal i gospodarska važnost vrsta unutar tih rodova. 3. Biološka svojstva, morfološka obilježja, broj vrsta i areal rodova unutar porodice Pinaceae (drugi dio). Biološka svojstva, morfološka obilježja, areal i gospodarska važnost vrsta unutar tih rodova. 4. Biološka svojstva, morfološka obilježja, broj vrsta i areal rodova unutar porodica Taxodiaceae, Cupressaceae i Taxaceae. Biološka svojstva, morfološka obilježja, areal i gospodarska važnost vrsta unutar tih rodova. 5. Biološka svojstva, morfološka obilježja, broj vrsta i areal rodova unutar porodica Platanaceae i Ulmaceae. Biološka svojstva, morfološka obilježja, areal i gospodarska važnost vrsta unutar tih rodova. 6. Biološka svojstva, morfološka obilježja, broj vrsta i areal rodova unutar porodica Moraceae i Juglandaceae. Biološka svojstva, morfološka obilježja, areal i gospodarska važnost vrsta unutar tih rodova. 7. Biološka svojstva, morfološka obilježja, broj vrsta i areal rodova unutar porodice Fagaceae (prvi dio). Biološka svojstva, morfološka obilježja, areal i gospodarska važnost vrsta unutar tih rodova. 8. Biološka svojstva, morfološka obilježja, broj vrsta i areal rodova unutar porodice Fagaceae (drugi dio). Biološka svojstva, morfološka obilježja, areal i gospodarska važnost vrsta unutar tih rodova. 9. Biološka svojstva, morfološka obilježja, broj vrsta i areal rodova unutar porodice Betulaceae. Biološka svojstva, morfološka obilježja, areal i gospodarska važnost vrsta unutar tih rodova. 10. Biološka svojstva, morfološka obilježja, broj vrsta i areal rodova unutar porodica Tiliaceae i Salicaceae. Biološka svojstva, morfološka obilježja, areal i gospodarska važnost vrsta unutar tih rodova. 11. Biološka svojstva, morfološka obilježja, broj vrsta i areal rodova unutar porodice Rosaceae. Biološka svojstva, morfološka obilježja, areal i gospodarska važnost vrsta unutar tih rodova. 12. Biološka svojstva, morfološka obilježja, broj vrsta i areal rodova unutar porodica Fabaceae i Myrtaceae. Biološka svojstva, morfološka obilježja, areal i gospodarska važnost vrsta unutar tih rodova. 13. Biološka svojstva, morfološka obilježja, broj vrsta i areal rodova unutar porodica Hippocastanaceae i Aceraceae. Biološka svojstva, morfološka obilježja, areal i gospodarska važnost vrsta unutar tih rodova. 14. Biološka svojstva, morfološka obilježja, broj vrsta i areal rodova unutar porodica Simaroubaceae i Oleaceae (prvi dio). Biološka svojstva, morfološka obilježja, areal i gospodarska važnost vrsta unutar tih rodova. 15. Biološka svojstva, morfološka obilježja, broj vrsta i areal rodova unutar porodica Oleaceae (drugi dio) i Scrophulariaceae. Biološka svojstva, morfološka obilježja, areal i gospodarska važnost vrsta unutar tih rodova. Vježbe: 1. Crteži golosjemenjača (Hempel-Wilchelm). 2. Determinacija listova, češera i sjemenki - vježbe uz korištenje biljnog materijala i ključeva za determinaciju - rodovi i vrste iz porodice Pinaceae (prvi dio). 3. Determinacija listova, češera i sjemenki - vježbe uz korištenje biljnog materijala i ključeva za determinaciju - rodovi i vrste iz porodice Pinaceae (drugi dio). 4. Determinacija listova, češera i sjemenki - vježbe uz korištenje biljnog materijala - rodovi i vrste iz porodica Taxodiaceae, Cupressaceae i Taxaceae. 5. Dendroflora arboretuma Šumarskog fakulteta i Maksimira - terenske vježbe - golosjemenjače. 6. Determinacija izbojaka s lišćem, izbojaka zimi i plodova - vježbe uz korištenje biljnog materijala - rodovi i vrste iz porodica Ulmaceae i Juglandaceae. 7. Determinacija izbojaka s lišćem, izbojaka zimi i plodova - vježbe uz korištenje biljnog materijala i ključeva za determinaciju - rodovi i vrste iz porodice Fagaceae (prvi dio). 8. Determinacija izbojaka s lišćem, izbojaka zimi i plodova - vježbe uz korištenje biljnog materijala i ključeva za determinaciju - rodovi i vrste iz porodice Fagaceae (drugi dio). 9. Determinacija izbojaka s lišćem, izbojaka zimi i plodova - vježbe uz korištenje biljnog materijala i ključeva za determinaciju - rodovi i vrste iz porodice Betulaceae. 10. Determinacija izbojaka s lišćem, izbojaka zimi i plodova - vježbe uz korištenje biljnog materijala i ključeva za determinaciju - rodovi i vrste iz porodica Tiliaceae i Salicaceae. 11. Crteži kritosjemenjača (Hempel-Wilchelm). 12. Determinacija izbojaka s lišćem, izbojaka zimi i plodova - vježbe uz korištenje biljnog materijala i ključeva za determinaciju - rodovi i vrste iz porodica Rosaceae i Fabaceae. 13. Determinacija izbojaka s lišćem, izbojaka zimi i plodova - vježbe uz korištenje biljnog materijala i ključeva za determinaciju - rodovi i vrste iz porodica Hippocastanaceae i Aceraceae. 14. Determinacija izbojaka s lišćem, izbojaka zimi i plodova - vježbe uz korištenje biljnog materijala i ključeva za determinaciju - rodovi i vrste iz porodica Simaroubaceae i Oleaceae. 15. Dendroflora arboretuma Šumarskog fakulteta i Maksimira - terenske vježbe - kritosjemenjače.
Način polaganja ispita : - pismeni ispit - usmeni ispit
Provođenje nastave: ☒ predavanja ☐ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☒ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava ☒ samostalni zadaci ☒ multimedija i mreža ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐ (ostalo upisati)
Način praćenja kvalitete i uspješnosti studenata: - pohađanje nastave - praktični rad - ostalo
Literatura:

Obavezna literatura

 1. Idžojtić, M., 2005: Listopadno drveće i grmlje u zimskom razdoblju. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 256 pp.
 2. Idžojtić, M., 2009: Dendrologija – List. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 904 pp.
 3. Idžojtić, M., 2013: Dendrologija – Cvijet, češer, plod, sjeme. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 672 pp.

 

Preporučena literatura

 1.  1. Anić, M., 1946: Dendrologija. Šumarski priručnik I, Zagreb. 475-582 pp.
  2. Bean, W.J., 1989: Trees and shrubs hardy in the British Isles. John Murray Publ., Ltd., London.
  3. Fitschen, J., 2007: Gehölzflora. Quelle und Meyer Verlag, Wiebelsheim. 915 pp.
  4. Herman, J., 1971: Šumarska dendrologija. Stanbiro, Zagreb. 470 pp.
  5. Hillier, J., Coombes, A. (Eds.), 2007: The Hillier manual of trees and shrubs. A David and Charles Books, Cincinnati.
  6. Idžojtić, 2019: Dendrology: Cones, Flowers, Fruits and Seeds. Elsevier – Academic Press, London, San Diego, Cambridge, Oxford. 800 pp.
  7. Roloff, A., A. Bärtels, 2008: Flora der Gehölze. Bestimmung, Eigenschaften und Verwendung. Eugen Ulmer KG, Stuttgart. 853 pp.
  8. Roloff, A., Weisgerber, H., Lang, U.M., Stimm, B. (Eds.), 1994–weiter: Enzyklopädie der Holzgewächse: Handbuch und Atlas der Dendrologie. Wiley-VCH.
  9. Šilić, Č., 1973: Atlas drveća i grmlja. Zavod za izdavanje udžbenika, Sarajevo. 218 pp.
  10. Vidaković, M., 1993: Četinjače – morfologija i varijabilnost. GZH i Hrvatske šume, Zagreb. 744 pp.

Nositelji

Marilena Idžojtić
prof. dr. sc. Marilena Idžojtić

Redovita profesorica u trajnom izboru

Email: midzojtic@sumfak.unizg.hr
+385 1 2352522 više
Igor Poljak
doc. dr. sc. Igor Poljak

Docent

Email: ipoljak@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

Antonio Vidaković mag. ing. silv.

asistent

Email: avidakovi@sumfak.unizg.hr
+385 1 2352 538 više
Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije