×

Aktualno

20.05.2020

Znanstveni rad i međunarodna suradnja

Stručna praksa Erasmus+

Objavljen 1. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA103) za akademsku godinu 2020./21.

15.05.2020

Studenti

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2019./2020.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

04.05.2020

Internacionalizacija Šumarskog fakulteta „kod kuće“ (InterSumfak) EU projekt UP.03.1.1.02.0007

International Market of Wood Products - nastava na daljinu

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije