YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest o javnoj obrani teme doktorskog rada


Javna obrana teme doktorskog rada Alena Ibriševića, pod naslovom "Optimiranje obrade furnirskog uslojenog drva CNC glodanjem" održat će se pred stručnim povjerenstvom u četvrtak, 31. 08. 2023. godine u 13:00 sati na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u dvorani 024.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije