YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest - Prijava završnih i diplomskih radova


Poštovane kolegice i kolege,

S obzirom na novonastalu situaciju vezanu uz proglašenje pandemije virusa COVID-19, te upute Rektorata Sveučilišta u Zagrebu o obustavljanju kontaktne nastave na svim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu na razdoblje od dva tjedna, Uprava Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije je donijela odluku da se termin za prijavu završnih i diplomskih radova produži do 17.04.2020. godine.

Prijave će studenti slati elektronskom poštom u studentsku referadu na slijedeće adrese: dpirsljin@sumfak.hr i bdevcic@sumfak.hr

Potpisi na zamolbe od strane studenata i mentora će se dogovoriti naknadno kada prestanu mjere epidemiološke službe koje su trenutno na snazi.

 poštovanjem,

Prodekani:

Prof. dr. sc. Stjepan Pervan

Prof. dr. sc. Josip Margaletić

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije