×

Natječaj za financiranje znanstvenoistraživačkih i stručnih projekata studenata Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2020./2021.

Na temelju članka 19. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Šumarskog fakulteta, dekan fakulteta donosi odluku o financiranju znanstvenoistraživačkih i stručnih projekata Šumarskog fakulteta u akad. god. 2020./2021. za studente, studentske klubove i studentske udruge Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije