YouTube
Instagram
Facebook
×

Natječaj za financiranje znanstvenoistraživačkih i stručnih projekata studenata Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2020./2021.


Na temelju članka 19. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, dekan fakulteta donosi odluku o financiranju znanstvenoistraživačkih i stručnih projekata Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u akad. god. 2020./2021. za studente, studentske klubove i studentske udruge Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Aktualno

29.03.2023

Posjet studenata iz Kanade

U sklopu međunarodne suradnje FŠDT-a, od 12. do 18. ožujka 2023. godine, ostvaren je studijski posjet  14 studenata i dva profesora šumarstva s Collège de Rimouski (Quebec, Canada), koje je vodila nastavnica Nadia Tremblay. 

23.03.2023

Održan prvi CROFOR - Croatian Forestry Forum

Povodom Međunarodnog dana šuma i Dana kvalitete Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije 22. ožujka 2023. godine održan je prvi CROFOR - Croatian Forestry Forum.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije