YouTube
Instagram
Facebook
×

Natječaj za financiranje znanstvenoistraživačkih i stručnih projekata studenata Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2020./2021.


Na temelju članka 19. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, dekan fakulteta donosi odluku o financiranju znanstvenoistraživačkih i stručnih projekata Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u akad. god. 2020./2021. za studente, studentske klubove i studentske udruge Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije